Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Pirmā iespaida nozīmīgums cilvēku izvērtēšanā: ietekme uz lēmumu pieņēmšanu personālvadībā
Nosaukums angļu valodā Importance of Judgments about People, Based on First Impression: Impact on Hiring Decision in Human Resource
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs W.Schaub
Recenzents C.Rivera
Anotācija Bakalaura darba tēma ir: PIRMĀ IESPAIDA NOZĪMĪGUMS CILVĒKU IZVĒRTĒŠANĀ: IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANU PERSONĀLVADĪBĀ Dotā bakalaura mērķis ir pētījums par pirmā iespaida nozīmīgumu un tā potenciālo vai esošo ietekmi uz darba pieņemšanas procesiem Personālvadībā. Šī tēma pēc autora domām ir potenciāli svarīga biznesa vidē, kur pirmais iespaids par cilvēku var ietkemēt sociālās saskarsmes iznākumu, kur attiecības starp diviem savstarpēji nepazīstamiem indivīdiem balstās uz pirmā iespaida rezultātiem. Literatūras apskats priekš detalizētākas tēmas izpratnes tika balstīts uz ieprieš veiktiem pētījumiem šajā nozarē. Kā literatūras avoti tika izmantoti pētnieciskie raksti zinātniskos žurnālos, kā arī pieejamās grāmatas. Bakalaura darbs sastāv no ... lapām, darbā tika izmantoti ... attēli. Pielikumi sastāv no divām daļām: Izmēģinājuma testa un Pamata pētījuma ilustrācijas. Bakalaura darba pamata valoda ir angļu valoda. Aptaujas jautājumi tika tulkoti uz latviešu valodu, jo tā ir oficālā Latvijas Valsts valoda.
Atslēgas vārdi pirmais iespads, personālvadība
Atslēgas vārdi angļu valodā first impression, human resource
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.03.2015 10:40:39