Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Pirmā iespaida nozīmīgums cilvēku izvērtēšanā: ietekme uz lēmumu pieņēmšanu personālvadībā
Title in English Importance of Judgments about People, Based on First Impression: Impact on Hiring Decision in Human Resource
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor W.Schaub
Reviewer C.Rivera
Abstract Bakalaura darba tēma ir: PIRMĀ IESPAIDA NOZĪMĪGUMS CILVĒKU IZVĒRTĒŠANĀ: IETEKME UZ LĒMUMU PIEŅEMŠANU PERSONĀLVADĪBĀ Dotā bakalaura mērķis ir pētījums par pirmā iespaida nozīmīgumu un tā potenciālo vai esošo ietekmi uz darba pieņemšanas procesiem Personālvadībā. Šī tēma pēc autora domām ir potenciāli svarīga biznesa vidē, kur pirmais iespaids par cilvēku var ietkemēt sociālās saskarsmes iznākumu, kur attiecības starp diviem savstarpēji nepazīstamiem indivīdiem balstās uz pirmā iespaida rezultātiem. Literatūras apskats priekš detalizētākas tēmas izpratnes tika balstīts uz ieprieš veiktiem pētījumiem šajā nozarē. Kā literatūras avoti tika izmantoti pētnieciskie raksti zinātniskos žurnālos, kā arī pieejamās grāmatas. Bakalaura darbs sastāv no ... lapām, darbā tika izmantoti ... attēli. Pielikumi sastāv no divām daļām: Izmēģinājuma testa un Pamata pētījuma ilustrācijas. Bakalaura darba pamata valoda ir angļu valoda. Aptaujas jautājumi tika tulkoti uz latviešu valodu, jo tā ir oficālā Latvijas Valsts valoda.
Keywords pirmais iespads, personālvadība
Keywords in English first impression, human resource
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 16.03.2015 10:40:39