Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Transformatīvās līderības saistība ar uztverto sociālo slinkošanu Latvijas sporta komandās
Nosaukums angļu valodā Relationship Between Transformational Leadership and Perceived Loafing in Latvian Sports Teams
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs C.Rivera
Recenzents G.Mathers
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Transformatīvās līderības saistība ar uztverto sociālo slinkošanu Latvijas sporta komandās”. Darbaspēka produktivitāte biznesa vidē tiek saistīta ar uzņēmumu izaugsmi un lielākiem to ieņēmumiem, valsts ekonomisko izaugsmi, ilgtermiņa darbaspēka ienākumu pieaugumu, kā arī konkurētspējas priekšrocību valstiskā līmenī. Viens no augstas produktivitātes stūrakmeņiem ir spēcīgs cilvēkkapitāls. Tomēr, lai no prasmīgiem darbiniekiem iegūtu maksimālo rezultātu, tiem jābūt ne tikai kvalificētiem, bet arī pienācīgi motivētiem. Sociālā slinkošana ir viena no grupu darba parādībām, kas ietekmē komandā strādājošo indivīdu motivāciju, līdz ar to tā attiecīgi ietekmē arī produktivitāti un konkrētā darbaspēka potenciālu. Darba mērķis ir izpētīt saistību starp pašlaik aktuālā Basa līderības modeļa vienu no tipiem – transformatīvo līderību, un uztverto sociālo slinkošanu. Tā kā sociālā slinkošana ir novērojama dažādās vidēs, kuru pamatā ir komandas darbs, kā arī līderība un komandas darbs ir svarīgi aspekti gan komercpasaulē, gan sportā, darbā iegūtie secinājumi ir aktuāli ne tikai sportā, bet arī biznesā. Darba analīze ir pilnībā balstīta uz aptauju rezultātiem, iegūtiem interneta vidē. Ar faktoru analīzes palīdzību dati tika pārvērsti uztverto slinkošanu un transformatīvo līderību reprezentējošās skalās, kuras tika pētītas ar regresijas metodēm. Bakalaura darbs satur 50 lapas; tajā ir 12 tabulas, 8 grafiski attēli un 2 pielikumi. Darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi sociālā slinkošana, transformatīvā līderība, grupu darbs, produktivitāte, cilvēkkapitāļs
Atslēgas vārdi angļu valodā social loafing, transformational leadership, groupwork, productivity, human capital
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.03.2015 09:19:08