Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Transformatīvās līderības saistība ar uztverto sociālo slinkošanu Latvijas sporta komandās
Title in English Relationship Between Transformational Leadership and Perceived Loafing in Latvian Sports Teams
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor C.Rivera
Reviewer G.Mathers
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Transformatīvās līderības saistība ar uztverto sociālo slinkošanu Latvijas sporta komandās”. Darbaspēka produktivitāte biznesa vidē tiek saistīta ar uzņēmumu izaugsmi un lielākiem to ieņēmumiem, valsts ekonomisko izaugsmi, ilgtermiņa darbaspēka ienākumu pieaugumu, kā arī konkurētspējas priekšrocību valstiskā līmenī. Viens no augstas produktivitātes stūrakmeņiem ir spēcīgs cilvēkkapitāls. Tomēr, lai no prasmīgiem darbiniekiem iegūtu maksimālo rezultātu, tiem jābūt ne tikai kvalificētiem, bet arī pienācīgi motivētiem. Sociālā slinkošana ir viena no grupu darba parādībām, kas ietekmē komandā strādājošo indivīdu motivāciju, līdz ar to tā attiecīgi ietekmē arī produktivitāti un konkrētā darbaspēka potenciālu. Darba mērķis ir izpētīt saistību starp pašlaik aktuālā Basa līderības modeļa vienu no tipiem – transformatīvo līderību, un uztverto sociālo slinkošanu. Tā kā sociālā slinkošana ir novērojama dažādās vidēs, kuru pamatā ir komandas darbs, kā arī līderība un komandas darbs ir svarīgi aspekti gan komercpasaulē, gan sportā, darbā iegūtie secinājumi ir aktuāli ne tikai sportā, bet arī biznesā. Darba analīze ir pilnībā balstīta uz aptauju rezultātiem, iegūtiem interneta vidē. Ar faktoru analīzes palīdzību dati tika pārvērsti uztverto slinkošanu un transformatīvo līderību reprezentējošās skalās, kuras tika pētītas ar regresijas metodēm. Bakalaura darbs satur 50 lapas; tajā ir 12 tabulas, 8 grafiski attēli un 2 pielikumi. Darba valoda ir angļu valoda.
Keywords sociālā slinkošana, transformatīvā līderība, grupu darbs, produktivitāte, cilvēkkapitāļs
Keywords in English social loafing, transformational leadership, groupwork, productivity, human capital
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.03.2015 09:19:08