Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Pašattīstība kā galvenais vilcējspēks, lai sasniegtu panākumus starp MBA, EMBA studentiem un absolventiem no RBS kopienas
Nosaukums angļu valodā Self-Development as a Key Driver to Success Among MBA, EMBA Students and Alumni from RBS Community
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs W.Schaub
Recenzents C.Rivera
Anotācija Jānis Selga Pašattīstība kā galvenais vilcējspēks, lai sasniegtu panākumus starp MBA, EMBA studentiem un absolventiem no RBS kopienas. Bakalora darbs Zinātniskais vadītājs: William (Bill) Schaub, MBA Darba apjoms: 48 lpp., 21 bibliogrāfiskie nosaukumi, 2 pielikumi. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, datu analīzes, secinājumiem un pielikumiem. Atslēgas vārdi: Pašattīstība, Panākumi, Korolācija, Ieradumi, Kompetences, Vidējie rādtāji, Rīgas Biznesa skola, Absolventi, Maģistrs Biznesa Administrācijā, Vadītāju Maģistrs Biznesa Administrācijā Pētījuma mērķis: izpētīt, cik spēcīgas attiecības ir starp pašattīstību un panākumiem Pētījuma objekts: Vidējie rādītāji pēc Likērta skalas (1-7). Pētījuma bāze: MBA, EMBA un Absolventi no RBS kopienas. Pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme: Darbā definēti Pašattīstības un Panākumu modeļi, kuri tiek pārbaudīti starp MBA, EMBA studentiem un Absolventiem no RBS kopienas, kuri novērtē sevi Likērta skalā no 1 līdz 7 aptaujas veidā. Dati tiek apkopoti un tiek aprēķināti katra respondenta vidējie rādītāji Pašatīstības un Panākumu sadaļā. Iegūtie dati apstrādāti ar Korolāciju metodi, lai noteikti korelācijas stiprumu starp Pašatīstības un Panākumu rādītājiem.
Atslēgas vārdi Pašattīstība, Panākumi, Korolācija, Ieradumi, Kompetences, Vidējie rādtāji, Rīgas Biznesa skola, Absolventi, Maģistrs Biznesa Administrācijā, Vadītāju Maģistrs Biznesa Administrācijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Self-development, Success, MBA, EMBA, Alumni, RBS, Habits, Competencies, Average scores, Values, Spearmans rank, ANOVA,
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.03.2015 00:24:12