Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Pašattīstība kā galvenais vilcējspēks, lai sasniegtu panākumus starp MBA, EMBA studentiem un absolventiem no RBS kopienas
Title in English Self-Development as a Key Driver to Success Among MBA, EMBA Students and Alumni from RBS Community
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor W.Schaub
Reviewer C.Rivera
Abstract Jānis Selga Pašattīstība kā galvenais vilcējspēks, lai sasniegtu panākumus starp MBA, EMBA studentiem un absolventiem no RBS kopienas. Bakalora darbs Zinātniskais vadītājs: William (Bill) Schaub, MBA Darba apjoms: 48 lpp., 21 bibliogrāfiskie nosaukumi, 2 pielikumi. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, datu analīzes, secinājumiem un pielikumiem. Atslēgas vārdi: Pašattīstība, Panākumi, Korolācija, Ieradumi, Kompetences, Vidējie rādtāji, Rīgas Biznesa skola, Absolventi, Maģistrs Biznesa Administrācijā, Vadītāju Maģistrs Biznesa Administrācijā Pētījuma mērķis: izpētīt, cik spēcīgas attiecības ir starp pašattīstību un panākumiem Pētījuma objekts: Vidējie rādītāji pēc Likērta skalas (1-7). Pētījuma bāze: MBA, EMBA un Absolventi no RBS kopienas. Pētījuma teorētiskā un praktiskā nozīme: Darbā definēti Pašattīstības un Panākumu modeļi, kuri tiek pārbaudīti starp MBA, EMBA studentiem un Absolventiem no RBS kopienas, kuri novērtē sevi Likērta skalā no 1 līdz 7 aptaujas veidā. Dati tiek apkopoti un tiek aprēķināti katra respondenta vidējie rādītāji Pašatīstības un Panākumu sadaļā. Iegūtie dati apstrādāti ar Korolāciju metodi, lai noteikti korelācijas stiprumu starp Pašatīstības un Panākumu rādītājiem.
Keywords Pašattīstība, Panākumi, Korolācija, Ieradumi, Kompetences, Vidējie rādtāji, Rīgas Biznesa skola, Absolventi, Maģistrs Biznesa Administrācijā, Vadītāju Maģistrs Biznesa Administrācijā
Keywords in English Self-development, Success, MBA, EMBA, Alumni, RBS, Habits, Competencies, Average scores, Values, Spearmans rank, ANOVA,
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 16.03.2015 00:24:12