Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Social house building in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Darba ietvaros padziļināti tika izpētīta fasādes remontu darbu tehnoloģija. Tika pievērsta uzmanība - fasādes normatīvajām prasībām, plašajam siltumizolācijas materiālu klāstam un to pareizai iestrādes tehnoloģijai, kā arī dažada veida ārsienu konstrukcijas remontdarbu iespējām. Pētījuma ietvaros tika analizēti ieguvumi no ēku fasādes remonta un tās siltināšanas. Kā arī tika īpaši izcelti galvenie ārsienas siltinājuma mezgli pie pārējām ēkas konstrukcijām, kā jumts. Darbs izstrādāts, kā koncentrēts materiāls ārsienu konstrukcijas un fasādes apdares remontdarbiem, un izmantojams praksē izvēloties racionālāko remondarba veidu, atbilstoši iespējamai tehnoloģijai. Darbs var kalpot par pamatu apjomīgākam pētījumam, apkopojot vēl plašāku materiālu un konstrukciju klāstu, kā arī pārējo ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanas risinājumus. Otrā darba daļā tika projektēta daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja Rīgā, kurai ir 4. stāvi un pagrabstāvs. Darba ietvaros tika aprakstīti ēkas arhitektūras, konstruktīvie, inženiertīklu risinājumi un veikts ēkas siltumtehniskais aprēķins, salīdzinot vairākus siltināšanas materiāla biezumu risinājumus, kā arī būvdarbu veikšanas organizācija, būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības, drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumi. Šajā darbā ir 177 lapaspuses, kas satur 12 nodaļas un 53 apakšnodaļas, tai skaitā 37 attēlus un 25 tabulas.
Atslēgas vārdi fasādes remontdarbu tehnoloģija; ārsienu konstrukcijas remontdarbu tehnoloģija; siltumizolācijas materiāli; fasādas siltināšanas tehnoloģija, arhitektūras risinājumi, inženiertīklu risinājumi, konstruktīvo elementu aprēķins, siltumtehniskais aprēķins, būvdarbu veikšanas organizācija, būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzība, drošības tehnika, vides aizsardzība.
Atslēgas vārdi angļu valodā facades repair work technology; exterior wall construction repair technology; thermal insulation materials; facades thermal insulation technology, architectural solutions, engineering solutions, calculation of structural elements, thermal calculation, the organization of works, construction technology, work safety, environmental precautions.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2015 16:54:08