Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja Rīgā"
Title in English "Social house building in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Genādijs Šahmenko
Abstract Darba ietvaros padziļināti tika izpētīta fasādes remontu darbu tehnoloģija. Tika pievērsta uzmanība - fasādes normatīvajām prasībām, plašajam siltumizolācijas materiālu klāstam un to pareizai iestrādes tehnoloģijai, kā arī dažada veida ārsienu konstrukcijas remontdarbu iespējām. Pētījuma ietvaros tika analizēti ieguvumi no ēku fasādes remonta un tās siltināšanas. Kā arī tika īpaši izcelti galvenie ārsienas siltinājuma mezgli pie pārējām ēkas konstrukcijām, kā jumts. Darbs izstrādāts, kā koncentrēts materiāls ārsienu konstrukcijas un fasādes apdares remontdarbiem, un izmantojams praksē izvēloties racionālāko remondarba veidu, atbilstoši iespējamai tehnoloģijai. Darbs var kalpot par pamatu apjomīgākam pētījumam, apkopojot vēl plašāku materiālu un konstrukciju klāstu, kā arī pārējo ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanas risinājumus. Otrā darba daļā tika projektēta daudzstāvu sociālā dzīvojamā māja Rīgā, kurai ir 4. stāvi un pagrabstāvs. Darba ietvaros tika aprakstīti ēkas arhitektūras, konstruktīvie, inženiertīklu risinājumi un veikts ēkas siltumtehniskais aprēķins, salīdzinot vairākus siltināšanas materiāla biezumu risinājumus, kā arī būvdarbu veikšanas organizācija, būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzības, drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumi. Šajā darbā ir 177 lapaspuses, kas satur 12 nodaļas un 53 apakšnodaļas, tai skaitā 37 attēlus un 25 tabulas.
Keywords fasādes remontdarbu tehnoloģija; ārsienu konstrukcijas remontdarbu tehnoloģija; siltumizolācijas materiāli; fasādas siltināšanas tehnoloģija, arhitektūras risinājumi, inženiertīklu risinājumi, konstruktīvo elementu aprēķins, siltumtehniskais aprēķins, būvdarbu veikšanas organizācija, būvdarbu tehnoloģija, darba aizsardzība, drošības tehnika, vides aizsardzība.
Keywords in English facades repair work technology; exterior wall construction repair technology; thermal insulation materials; facades thermal insulation technology, architectural solutions, engineering solutions, calculation of structural elements, thermal calculation, the organization of works, construction technology, work safety, environmental precautions.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.02.2015 16:54:08