Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa elektrosistēmas
Nosaukums Matemātiskie modeļi un algoritmi kabeļu sakaru līniju automatizētajā projektēšanā
Nosaukums angļu valodā Mathematical models and algorithms for automated cable communication line design
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Dr.habil.phys., Valentīns Popovs
Recenzents RTU TMF Transporta insttūta Dr.sc.ing., pētnieks Andrejs Baranovskis
Anotācija Bakalaura darbā ir aprakstīta elektromagnētisko viļņu izplatīšanās kabeļu sakaru līnijās, simetrisko, koaksiālo un optisko šķiedru līniju parametru aprēķināšana, izmantojot inženiermetodes, kā arī apskatīti sakaru līniju automatizētās projektēšanas pamati. Sakaru līniju pamatparametri ir detalizēti izskatīti, formulas ir apkopotas un piedāvātas sistematizētā veidā SI mērvienību sistēmā. Doti aprēķinu skaitliskie piemēri Mathcad programmā, paradītas parametru frekvenču dispersijas raksturlīknes. Materiāls sniedz teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas kabeļu sakaru līniju parametru izpratnei. Aprēķinātie parametru lielumi ir salīdzināti ar standarta vērtībām, kas norādītas kabeļu ražotāju datu lapās. Sakaru līniju teorētiskie modeļi ir izmantoti heterogēnā telekomunikāciju tīkla projektēšanā un īstenošanā. Darbā izstrādātie algoritmi un programmas paredzētas gan speciālistiem sakaru tīklu projektēšanas jomā, gan studentiem, kuri apgūst specializāciju dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmās, vai arī iegūst profesiju telekomunikāciju nozarē. Darba pamattekstā ir 62 lappuses, 27 attēli, 18 tabulas, 77 formulas un 6 pielikumi. Izmantoti 9 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sakaru līnija, automatizētā projektēšana, simetriskais kabelis, koaksiālais kabelis, optiskās šķiedras kabelis, heterogēnais tīkls
Atslēgas vārdi angļu valodā communication line, computer-aided design, symmetric cable, coaxial cable, optical fiber cable, heterogeneous network
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.01.2015 22:00:36