Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Electrical Systems of Railwey
Title in original language Matemātiskie modeļi un algoritmi kabeļu sakaru līniju automatizētajā projektēšanā
Title in English Mathematical models and algorithms for automated cable communication line design
Department Institute of Transport
Scientific advisor Dr.habil.phys., Valentīns Popovs
Reviewer RTU TMF Transporta insttūta Dr.sc.ing., pētnieks Andrejs Baranovskis
Abstract Bakalaura darbā ir aprakstīta elektromagnētisko viļņu izplatīšanās kabeļu sakaru līnijās, simetrisko, koaksiālo un optisko šķiedru līniju parametru aprēķināšana, izmantojot inženiermetodes, kā arī apskatīti sakaru līniju automatizētās projektēšanas pamati. Sakaru līniju pamatparametri ir detalizēti izskatīti, formulas ir apkopotas un piedāvātas sistematizētā veidā SI mērvienību sistēmā. Doti aprēķinu skaitliskie piemēri Mathcad programmā, paradītas parametru frekvenču dispersijas raksturlīknes. Materiāls sniedz teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas kabeļu sakaru līniju parametru izpratnei. Aprēķinātie parametru lielumi ir salīdzināti ar standarta vērtībām, kas norādītas kabeļu ražotāju datu lapās. Sakaru līniju teorētiskie modeļi ir izmantoti heterogēnā telekomunikāciju tīkla projektēšanā un īstenošanā. Darbā izstrādātie algoritmi un programmas paredzētas gan speciālistiem sakaru tīklu projektēšanas jomā, gan studentiem, kuri apgūst specializāciju dzelzceļa automātikas, telemehānikas un sakaru sistēmās, vai arī iegūst profesiju telekomunikāciju nozarē. Darba pamattekstā ir 62 lappuses, 27 attēli, 18 tabulas, 77 formulas un 6 pielikumi. Izmantoti 9 literatūras avoti.
Keywords sakaru līnija, automatizētā projektēšana, simetriskais kabelis, koaksiālais kabelis, optiskās šķiedras kabelis, heterogēnais tīkls
Keywords in English communication line, computer-aided design, symmetric cable, coaxial cable, optical fiber cable, heterogeneous network
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 30.01.2015 22:00:36