Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Jauno produktu ieviešanas scenāriju modeļa izstrāde uzņēmumā „Global Pak”"
Nosaukums angļu valodā "Development of Scenario Model for New Product Launch at „Global Pak”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents Mg.oec., doc.(prakt.) Modris Ozoliņš
Anotācija Jēča S. Jauno produktu ieviešanas scenāriju modeļa izstrāde uzņēmumā Global Pak: Maģistra darbs / S.Jēča. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2014. – 74 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 17 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt integrētu pieeju, tai skaitā darbības scenāriju modeli jaunu produktu ieviešanas izvērtēšanai un lēmumu pamatošanai. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta detalizēta biznesa procesa modelēšana, pamatots katrs solis, kā arī izveidota modeļa struktūra. Tiek piedāvātas, analizētas un izvēlētas metodes, lai novērtētu industriju, kompāniju un investīcijas, kas saistītas ar jauno produktu ieviešanu. Tiek uzsvērts scenāriju nozīmīgums, veidojot šādu modeli. Otrajā darba daļā tiek analizēta iepakojumu industrija, kompānija Global Pak un Global Pak Brazīlijas tirgū, izmantojot metodes, kuras tika izvēlētas darba pirmajā daļā. Trešajā darba daļā tiek testēts izveidotais biznesa process un scenāriju modelis, izmantojot reālu jauna produkta ieviešanas darījumu Brazīlijas tirgū. Tiek piedāvāti ieteikumi, pamatojoties uz kuriem tiek pieņemti lēmumi par jauno produktu ieviešanu, kā arī industrijas ekspertu atsauksmes. Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj secināt ka izstrādātais biznesa process un modelis ļauj pamatot lēmumus par jauno produktu ieviešanu tirgos. Papildinot finanšu aprēķinus ar kvalitatīvo informāciju, tiek piedāvāts vispusīgs un integrēts pārskats par konkrēto jaunā produkta ieviešanas darījumu, tai skaitā darbības scenāriji, finanšu labumi un riski, ka arī risku apzināšana. Modelis piedāvā būtiskus izmaksu samazinājumus grupas līmenī, kā arī ļauj prognozēt jauno produktu ieviešanas darījumu sagaidāmo rezultātu
Atslēgas vārdi Jauno produktu ieviešana, scenāriju modeļi, integrētu pieeja, jaunu produktu ieviešanas izvērtēšana un lēmumu pamatošana, biznesa procesa modelēšana, iepakojumu industrija, darbības scenāriji, finanšu labumi, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Scenario approach, new product launch, integral approach, future scenarios, financial risks, rewards, business process modelling flow, strategic and competitive analysis, liquid food packaging industry, guiding principles for decision making
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2015 11:37:06