Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauno produktu ieviešanas scenāriju modeļa izstrāde uzņēmumā „Global Pak”"
Title in English "Development of Scenario Model for New Product Launch at „Global Pak”"
Department
Scientific advisor Uldis Cimdiņš
Reviewer Mg.oec., doc.(prakt.) Modris Ozoliņš
Abstract Jēča S. Jauno produktu ieviešanas scenāriju modeļa izstrāde uzņēmumā Global Pak: Maģistra darbs / S.Jēča. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2014. – 74 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 17 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt integrētu pieeju, tai skaitā darbības scenāriju modeli jaunu produktu ieviešanas izvērtēšanai un lēmumu pamatošanai. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta detalizēta biznesa procesa modelēšana, pamatots katrs solis, kā arī izveidota modeļa struktūra. Tiek piedāvātas, analizētas un izvēlētas metodes, lai novērtētu industriju, kompāniju un investīcijas, kas saistītas ar jauno produktu ieviešanu. Tiek uzsvērts scenāriju nozīmīgums, veidojot šādu modeli. Otrajā darba daļā tiek analizēta iepakojumu industrija, kompānija Global Pak un Global Pak Brazīlijas tirgū, izmantojot metodes, kuras tika izvēlētas darba pirmajā daļā. Trešajā darba daļā tiek testēts izveidotais biznesa process un scenāriju modelis, izmantojot reālu jauna produkta ieviešanas darījumu Brazīlijas tirgū. Tiek piedāvāti ieteikumi, pamatojoties uz kuriem tiek pieņemti lēmumi par jauno produktu ieviešanu, kā arī industrijas ekspertu atsauksmes. Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj secināt ka izstrādātais biznesa process un modelis ļauj pamatot lēmumus par jauno produktu ieviešanu tirgos. Papildinot finanšu aprēķinus ar kvalitatīvo informāciju, tiek piedāvāts vispusīgs un integrēts pārskats par konkrēto jaunā produkta ieviešanas darījumu, tai skaitā darbības scenāriji, finanšu labumi un riski, ka arī risku apzināšana. Modelis piedāvā būtiskus izmaksu samazinājumus grupas līmenī, kā arī ļauj prognozēt jauno produktu ieviešanas darījumu sagaidāmo rezultātu
Keywords Jauno produktu ieviešana, scenāriju modeļi, integrētu pieeja, jaunu produktu ieviešanas izvērtēšana un lēmumu pamatošana, biznesa procesa modelēšana, iepakojumu industrija, darbības scenāriji, finanšu labumi, riski
Keywords in English Scenario approach, new product launch, integral approach, future scenarios, financial risks, rewards, business process modelling flow, strategic and competitive analysis, liquid food packaging industry, guiding principles for decision making
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 23.01.2015 11:37:06