Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija"; diplomprojekts "Autocentrs Daugavpils rajonā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of Closed Turbular Steel Girders"; Diploma Project "Automobile Centre in Daugavpils Area"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents D.Serdjuks
Anotācija Diplomprojekts satur divās daļas - pētnieciska darba daļa un inženierprojekta darba daļa. Pētnieciskajā daļā apskatīti dažādā veida tērauda kopnēs, to konstrukcija un tehniskie risinājumi, pielietojums. Tiek apstatīti aprēķinu pieņēmumi un veikti aprēķini segmentveida un mēnesveida tērauda kopnēm ar garumu 24 m. Katram kopnes tipam veikti 9 eksperimenti, kā mainīgie faktori pieņemti - kopnes augstums (3, 4, 5 m) un solis (4, 5, 6 m). Optimizējošais parametrs - kopnes izmaksas. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts autocentrs vieglu automobiļu un maza komertransporta tehniskai apkopēj un remontam, kā arī rezerves daļu noliktava un veikals. Autocentra plānotā atrašnas vieta - Daugavpils rajons, Lociķi. Ēkai aprēķināti galvenie nesošie būvelementi (pamati, kolonnas, jumta konstrukcijas). Apraksta daļā doti būvorganizācijas un būvtehnoloģijas risinājumi, kā arī aprakstītas vides un darba aizsardzības prasības. Papildus izstrādātas arī objekta lokālās tāmes un koptāme, kalendārais grafiks un būvniecības rasējumi. Diplomprojekta kopējais apjoms - 170 lpp., izstrādāti 8 rasējumi, teksta daļa satur 42 attēli, 34 tabulas un 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Slēgtu cauruļprofila tērauda kopņu optimizācija. Autocentrs Daugavpils rajonā
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of Closed Turbular Steel Girders. Automobile Centre in Daugavpils Area
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 20:48:50