Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Lauku tūrisma attīstības iespējas Ventspils novada muižās
Nosaukums angļu valodā Development Possibilities of Rural Tourism in Ventspils Region Manors
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs A.Antenišķe
Recenzents Dokt. A.Viļuma
Anotācija Darbā pētītas un analizētas Ventspils novada ziemeļu daļas muižas, to vēsturiskā attīstība, pašreizējā situācija un iespējamie attīstības virzieni lauku tūrisma kontekstā. Kā galvenais pētījuma objekts tiek izvirzīts Popes muižas ansamblis, kurš ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Ventspils novada ziemeļu daļā esošo muižu attīstības iespējas lauku tūrisma kontekstā. Pirmajās divās nodaļās apkopota informācija par apdzīvoto vietu veidošanos un muižu vēsturisko attīstību Latvijā, Ventspils novada vēsturi. Tiek apskatīta Latvijas telpas kultūrainava un mantojuma saglabāšanas iespējas, esošā attieksme pret kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma attīstība nacionālā līmeņa teritorijas plānojuma kontekstā, kā arī renovētie un revitalizētie muižu kompleksi Baltijas valstīs, un Ventspils novada esošā situācija. Trešajā nodaļā tiek veikta detalizēta analīze par Popes pagastu un tā kultūrvēsturisko vērtību, iekļaujot socioloģisko aptauju. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Kristas Kranciņas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, desmit apakšnodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienoti aptaujas un salīdzinošās analīzes materiāli. Darbs sastāv no 48 lapām, 24 ilustrācijām, 19 pielikumiem un 43 literatūras avotiem, rakstu krājumiem, publikācijām, interneta avotiem un arhīva materiāliem.
Atslēgas vārdi muiža, kultūrvēsturiskais mantojums, lauku tūrisms, Ventspils novads, Pope
Atslēgas vārdi angļu valodā manor, historical cultural heritage, countryside tourism, district of Ventspils, Pope
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:39:01