Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Lauku tūrisma attīstības iespējas Ventspils novada muižās
Title in English Development Possibilities of Rural Tourism in Ventspils Region Manors
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A.Antenišķe
Reviewer Dokt. A.Viļuma
Abstract Darbā pētītas un analizētas Ventspils novada ziemeļu daļas muižas, to vēsturiskā attīstība, pašreizējā situācija un iespējamie attīstības virzieni lauku tūrisma kontekstā. Kā galvenais pētījuma objekts tiek izvirzīts Popes muižas ansamblis, kurš ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Ventspils novada ziemeļu daļā esošo muižu attīstības iespējas lauku tūrisma kontekstā. Pirmajās divās nodaļās apkopota informācija par apdzīvoto vietu veidošanos un muižu vēsturisko attīstību Latvijā, Ventspils novada vēsturi. Tiek apskatīta Latvijas telpas kultūrainava un mantojuma saglabāšanas iespējas, esošā attieksme pret kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma attīstība nacionālā līmeņa teritorijas plānojuma kontekstā, kā arī renovētie un revitalizētie muižu kompleksi Baltijas valstīs, un Ventspils novada esošā situācija. Trešajā nodaļā tiek veikta detalizēta analīze par Popes pagastu un tā kultūrvēsturisko vērtību, iekļaujot socioloģisko aptauju. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Kristas Kranciņas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, desmit apakšnodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienoti aptaujas un salīdzinošās analīzes materiāli. Darbs sastāv no 48 lapām, 24 ilustrācijām, 19 pielikumiem un 43 literatūras avotiem, rakstu krājumiem, publikācijām, interneta avotiem un arhīva materiāliem.
Keywords muiža, kultūrvēsturiskais mantojums, lauku tūrisms, Ventspils novads, Pope
Keywords in English manor, historical cultural heritage, countryside tourism, district of Ventspils, Pope
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 14:39:01