Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā
Nosaukums angļu valodā Revitalization Options for Degraded Buildings in the Historical Centre of Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs A.Antenišķe
Recenzents Lekt. J.Pansovs
Anotācija Anotācija Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā Rīgas vēsturiskajā centrā ir daudz neizmantotu un tukšu ēku, kas ilgtermiņā draud pārvērsties par graustiem un rada riska iespējas rasties jaunām degradētām teritorijām. Tās rada nelabvēlīgu vidi cilvēkiem, kas uzturas šajā teritorijā un negatīvi ietekmē Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības iespējas Bakalaura darba „Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā” mērķis ir apzināt problēmas apjomus un apzināt, kādas ir iespējas ar minimāliem līdzekļiem un pagaidu funkcijām uzlabot pilsēttelpas kvalitāti, kā arī salīdzināt to ar vispārējās renovācijas piemēriem. Darba gaitā veicot literatūras un interneta materiālu izpēti, veicot salīdzinošo analīzi, apsekojot objektus dabā, kā arī izmantojot autora personīgo pieredzi, tika analizēti paņēmieni jaunas funkcijas piešķiršanai, ņemot vērā esošās sociālekonomiskās vides konteksta dažādās situācijās. Veicot socioloģisko aptauju, apkopojot un analizējot aptaujas rezultātus, noskaidrot sabiedrības attieksmi pret pamesto ēku ietekmi uz Rīgas centru, kā arī uz pagaidu funkciju iespējamās ieviešanas ietekmi uz pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. Apzināt pagaidu izmantojuma funkcionālo transformāciju elastības robežu, līdz kurai iespējams nodrošināt efektīvu telpas izmantošanu ar ierobežotiem līdzekļiem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studenta Frenka Krista Maršāna bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota socioloģiskā aptauja un tās rezultāti, kā arī izstrādāts kursa projekts studiju priekšmetā - Arhitektūras projektēšana IV. Bakalaura darbs sastāv no 64 lpp, 45 attēliem, 3 pielikumiem un 82 izmantotās informācijas avotu vienībām. Atslēgas vārdi: Rīgas vēsturiskais centrs, socializēšanās, ielas telpas atmosfēra, pilsētvides attīstība, revitalizācija, pilsētvide.
Atslēgas vārdi Rīgas vēsturiskais centrs, socializēšanās, ielas telpas atmosfēra, pilsētvides attīstība, revitalizācija, pilsētvide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Historical Centre of Riga, socializing, street space atmosphere, urban development, revitalization, urban environment.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:24:16