Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā
Title in English Revitalization Options for Degraded Buildings in the Historical Centre of Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A.Antenišķe
Reviewer Lekt. J.Pansovs
Abstract Anotācija Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā Rīgas vēsturiskajā centrā ir daudz neizmantotu un tukšu ēku, kas ilgtermiņā draud pārvērsties par graustiem un rada riska iespējas rasties jaunām degradētām teritorijām. Tās rada nelabvēlīgu vidi cilvēkiem, kas uzturas šajā teritorijā un negatīvi ietekmē Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības iespējas Bakalaura darba „Degradētas apbūves revitalizācijas iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā” mērķis ir apzināt problēmas apjomus un apzināt, kādas ir iespējas ar minimāliem līdzekļiem un pagaidu funkcijām uzlabot pilsēttelpas kvalitāti, kā arī salīdzināt to ar vispārējās renovācijas piemēriem. Darba gaitā veicot literatūras un interneta materiālu izpēti, veicot salīdzinošo analīzi, apsekojot objektus dabā, kā arī izmantojot autora personīgo pieredzi, tika analizēti paņēmieni jaunas funkcijas piešķiršanai, ņemot vērā esošās sociālekonomiskās vides konteksta dažādās situācijās. Veicot socioloģisko aptauju, apkopojot un analizējot aptaujas rezultātus, noskaidrot sabiedrības attieksmi pret pamesto ēku ietekmi uz Rīgas centru, kā arī uz pagaidu funkciju iespējamās ieviešanas ietekmi uz pilsētvides kvalitātes uzlabošanu. Apzināt pagaidu izmantojuma funkcionālo transformāciju elastības robežu, līdz kurai iespējams nodrošināt efektīvu telpas izmantošanu ar ierobežotiem līdzekļiem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studenta Frenka Krista Maršāna bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota socioloģiskā aptauja un tās rezultāti, kā arī izstrādāts kursa projekts studiju priekšmetā - Arhitektūras projektēšana IV. Bakalaura darbs sastāv no 64 lpp, 45 attēliem, 3 pielikumiem un 82 izmantotās informācijas avotu vienībām. Atslēgas vārdi: Rīgas vēsturiskais centrs, socializēšanās, ielas telpas atmosfēra, pilsētvides attīstība, revitalizācija, pilsētvide.
Keywords Rīgas vēsturiskais centrs, socializēšanās, ielas telpas atmosfēra, pilsētvides attīstība, revitalizācija, pilsētvide.
Keywords in English Historical Centre of Riga, socializing, street space atmosphere, urban development, revitalization, urban environment.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 14:24:16