Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitektūras un celtniecības nozares iespaids uz ekoloģisko pēdas nospiedumu Latvijā
Nosaukums angļu valodā Impact of Architecture and Construction Industry on the Ecological Footprint in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U.Bratuškins
Recenzents Arhitekte I.Bērziņa
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Kārlis Graudiņš Darba temats: Arhitektūras un būvniecības nozares iespaids uz ekoloģiskās pēdas nospiedumu Latvijā. Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Arhitektūra un pilsētplānošana Darba zinātniskais vadītājs: Dr.arch., prof. U. Bratuškins Darba apjoms: 52 lpp., 13 attēli, 2 pielikumi Pētījuma mērķis: darba mērķis ir apkopot projektēšanas metodes ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un iegūt datus ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanai. Pētījuma metodes: 1) salīdzinošā analīze, lai izdarītu secinājumus par ekoloģiskās pēdas samazināšanas metodēm arhitektūrā un iegūt datus par iespējamu ekoloģisko pēdas nospieduma samazināšanu; 2) socioloģiskā aptauja. Noskaidrot sabiedrības viedokli par ilgtspējīgu būvniecību. Mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums: 1.Definēt ekoloģiskās pēdas nospieduma jēdzienu arhitektūrā un būvniecībā; 2.Apkopot informāciju par ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem; 3.Apkopot datus par ilgtspējīgas projektēšanas metodēm un analizēt šo metožu piemērotību ekoloģiskās pēdas samazināšanai; 4.Izveidot aptauju anketu un veikt secinājumus par respondentu informētības līmeni. Darba rezultāti: Iegūti dati par ekoloģiskas pēdas nospieduma samazināšanas metodēm Latvijas arhitektūrā.
Atslēgas vārdi Energo efektivitāte, ilgtspējība, ekoloģiskā pēda
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, sustainability, ecological footprint
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 13:08:01