Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Arhitektūras un celtniecības nozares iespaids uz ekoloģisko pēdas nospiedumu Latvijā
Title in English Impact of Architecture and Construction Industry on the Ecological Footprint in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U.Bratuškins
Reviewer Arhitekte I.Bērziņa
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Kārlis Graudiņš Darba temats: Arhitektūras un būvniecības nozares iespaids uz ekoloģiskās pēdas nospiedumu Latvijā. Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Arhitektūra un pilsētplānošana Darba zinātniskais vadītājs: Dr.arch., prof. U. Bratuškins Darba apjoms: 52 lpp., 13 attēli, 2 pielikumi Pētījuma mērķis: darba mērķis ir apkopot projektēšanas metodes ēkas energoefektivitātes uzlabošanai un iegūt datus ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanai. Pētījuma metodes: 1) salīdzinošā analīze, lai izdarītu secinājumus par ekoloģiskās pēdas samazināšanas metodēm arhitektūrā un iegūt datus par iespējamu ekoloģisko pēdas nospieduma samazināšanu; 2) socioloģiskā aptauja. Noskaidrot sabiedrības viedokli par ilgtspējīgu būvniecību. Mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums: 1.Definēt ekoloģiskās pēdas nospieduma jēdzienu arhitektūrā un būvniecībā; 2.Apkopot informāciju par ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem; 3.Apkopot datus par ilgtspējīgas projektēšanas metodēm un analizēt šo metožu piemērotību ekoloģiskās pēdas samazināšanai; 4.Izveidot aptauju anketu un veikt secinājumus par respondentu informētības līmeni. Darba rezultāti: Iegūti dati par ekoloģiskas pēdas nospieduma samazināšanas metodēm Latvijas arhitektūrā.
Keywords Energo efektivitāte, ilgtspējība, ekoloģiskā pēda
Keywords in English Energy efficiency, sustainability, ecological footprint
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 13:08:01