Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšana Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu iekškvartālos
Nosaukums angļu valodā Quality Improvement of Public Open Space in Riga Large-scale Residential Courtyards
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E.Bondars
Recenzents Dokt. I.Rukmane-Poča
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Artūra Šteinberga bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu "Publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšana Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu iekškvartālos". Darba mērķis ir definēt galvenos priekšnosacījumus publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšanai lielmēroga dzīvojamos iekškvartālos. Pēc veiktās analīzes var secināt, ka lielmēroga rajoni nav sasnieguši sākotnējo projektēto attīstības pakāpi, līdz ar to ir potenciāls veikt turpmāku vides reģenerāciju. Pirmajā daļā tiek apskatīti dzīvojamās vides kvalitātes ietekmējošie faktori, kas saistīti ar telpisko struktūru un labiekārtojuma līmeņa kvalitāti. Otrajā daļā tiek apkopotas dzīvojamās vides kvalitātes ietekmējošās problēmas, kas saistītas ar mūsdienu prasībām neatbilstošu apbūves plānojumu, iekškvartālu degradācijas pakāpi, nepietiekošo labiekārtojumu un īpašumtiesību ietekmi uz publiskās ārtelpas kvalitāti. Trešajā daļā tiek apkopoti galvenie priekšnosacījumu ārtelpas kvalitātes uzlabošanai. Darba apkopotās atziņas tiek izmantotas kvalitatīvas dzīvojamās vides veidošanā, Astanas EXPO 2017 teritorijā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 40 lapaspuses, 36 attēli, 5 pielikuma lapas, darbā izmantoti 34 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi publiskā ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā open public space
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 12:01:44