Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšana Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu iekškvartālos
Title in English Quality Improvement of Public Open Space in Riga Large-scale Residential Courtyards
Author Artūrs Šteinbergs
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E.Bondars
Reviewer Dokt. I.Rukmane-Poča
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Artūra Šteinberga bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu "Publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšana Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu iekškvartālos". Darba mērķis ir definēt galvenos priekšnosacījumus publiskās ārtelpas kvalitātes paaugstināšanai lielmēroga dzīvojamos iekškvartālos. Pēc veiktās analīzes var secināt, ka lielmēroga rajoni nav sasnieguši sākotnējo projektēto attīstības pakāpi, līdz ar to ir potenciāls veikt turpmāku vides reģenerāciju. Pirmajā daļā tiek apskatīti dzīvojamās vides kvalitātes ietekmējošie faktori, kas saistīti ar telpisko struktūru un labiekārtojuma līmeņa kvalitāti. Otrajā daļā tiek apkopotas dzīvojamās vides kvalitātes ietekmējošās problēmas, kas saistītas ar mūsdienu prasībām neatbilstošu apbūves plānojumu, iekškvartālu degradācijas pakāpi, nepietiekošo labiekārtojumu un īpašumtiesību ietekmi uz publiskās ārtelpas kvalitāti. Trešajā daļā tiek apkopoti galvenie priekšnosacījumu ārtelpas kvalitātes uzlabošanai. Darba apkopotās atziņas tiek izmantotas kvalitatīvas dzīvojamās vides veidošanā, Astanas EXPO 2017 teritorijā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 40 lapaspuses, 36 attēli, 5 pielikuma lapas, darbā izmantoti 34 informācijas avoti.
Keywords publiskā ārtelpa
Keywords in English open public space
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 12:01:44