Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Plānošanas instrumenti pilsētas mazdārziņu attīstībai
Nosaukums angļu valodā Planning Tools of Urban Allotment Development
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs S.Treija
Recenzents Pētn. S.Barvika
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Mārtiņa Ostaņēviča bakaulaura darba tēma: Plānošanas instrumenti pilsētas mazdārziņu attīstībai. Kaut arī mazdārziņi pēc savas būtības mūsdienu pilsētā risina daudzas problēmas, reālājā praksē Rīgā šo teritoriju tēls ir degradēts un sabiedrības vairākumam nesimpatizējošs. Mazdārziņu tēla veidošanā un uzturēšanā trūkst striktas politikas un plānošanas instrumentu, ar kuru palīdzību šīs teritorijas spētu funkcionēt daudz labāk gan priekš mazdārziņu tiešajiem lietotājiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. Darba mērķis ir definēt plānošanas instrumentus, ar kuru palīdzību padarīt mazdārziņu teritoriju tēlu pievilcīgāku gan to lietotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Pētot Eiropas pilsētu pieredzi pilsētas mazdārziņu veidošanā un analizējot Rīgas ģimenes dārziņu vēsturi, kā arī pašreizējo situācij darbā tiek piedāvāti ieteikumi Rīgas pilsētas mazdārziņu vizuālā tēla un kvalitātes uzlabošanai. Darba apjoms ir 60 lapas un 4 pielikumi uz 4 lapām. Darbā izmantoti 39 informācijas avoti un 86 attēli.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: pilsētas mazdārziņi, pilsētas dārzkopība, plānošanas instrumenti, vizuālais tēls.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: city gardens, urban gardening, planning tools, visual image.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 11:33:41