Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Plānošanas instrumenti pilsētas mazdārziņu attīstībai
Title in English Planning Tools of Urban Allotment Development
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S.Treija
Reviewer Pētn. S.Barvika
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Mārtiņa Ostaņēviča bakaulaura darba tēma: Plānošanas instrumenti pilsētas mazdārziņu attīstībai. Kaut arī mazdārziņi pēc savas būtības mūsdienu pilsētā risina daudzas problēmas, reālājā praksē Rīgā šo teritoriju tēls ir degradēts un sabiedrības vairākumam nesimpatizējošs. Mazdārziņu tēla veidošanā un uzturēšanā trūkst striktas politikas un plānošanas instrumentu, ar kuru palīdzību šīs teritorijas spētu funkcionēt daudz labāk gan priekš mazdārziņu tiešajiem lietotājiem, gan pilsētas iedzīvotājiem. Darba mērķis ir definēt plānošanas instrumentus, ar kuru palīdzību padarīt mazdārziņu teritoriju tēlu pievilcīgāku gan to lietotājiem, gan sabiedrībai kopumā. Pētot Eiropas pilsētu pieredzi pilsētas mazdārziņu veidošanā un analizējot Rīgas ģimenes dārziņu vēsturi, kā arī pašreizējo situācij darbā tiek piedāvāti ieteikumi Rīgas pilsētas mazdārziņu vizuālā tēla un kvalitātes uzlabošanai. Darba apjoms ir 60 lapas un 4 pielikumi uz 4 lapām. Darbā izmantoti 39 informācijas avoti un 86 attēli.
Keywords Atslēgas vārdi: pilsētas mazdārziņi, pilsētas dārzkopība, plānošanas instrumenti, vizuālais tēls.
Keywords in English Keywords: city gardens, urban gardening, planning tools, visual image.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 11:33:41