Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradēto rūpniecības teritoriju revitalizācijas iespējas Kuldīgā
Nosaukums angļu valodā Brownfields Redevelopment Opportunities in Kuldiga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs I.Miķelsone
Recenzents Arhitekts I.Dirveiks
Anotācija Klestrova A. Degradēto rūpniecības teritoriju revitalizācijas iespējas Kuldīgā: bakalaura darbs. – Rīga: RTU, 2015. – 67 lappuses, 20 attēli, 10 tabulas, 49 bibliotēkas nosaukumi, 3 pielikumi. Latvijas teritorijā mainoties dažādām valsts varām, mainījusies ekonomiskā situācija, kas veicinājusi daudzu uzņēmumu slēgšanu, atstājot to teritorijas neizmantotas. Viena no potenciāli degradētajām teritorijām Kuldīgas pilsētā ir bijusī sērkociņu fabrikas, vēlāk kokapstrādes kombināta “Vulkāns” teritorija, kas jau vairākus gadus ir pamesta un piesārņota. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt degradētās teritorijas Kuldīgas pilsētā, lai izstrādātu koncepciju to revitalizācijai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika apzinātas degradētās rūpniecības teritorijas Kuldīgas pilsētā, kā arī apkopota un analizēta informācija par tām. Darba laikā tika apkopota un analizēta informācija par degradētajām teritorijām pasaulē, Eiropā un Latvijā. Bakalaura darba izstrādes laikā tika veikts degradēto teritoriju novērtējums pēc CABERNET pieciem modeļiem. Novērtējums tika veikts vienai pasaules, divām Eiropas un vienai Latvijas degradētai teritorijai, kurām ir veikta revitalizācija. Tika novērtētas trīs Kuldīgas pilsētas potenciāli degradētās teritorijas, kurām autors darba pēdējā nodaļā piedāvā revitalizācijas priekšlikumu. Kuldīgā šobrīd ir vairākas teritorijas, kas ir potenciāli degradētas, vai tādas varētu kļūt nākotnē. Šādas teritorijas nevajadzētu uztvert kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju izmantot esošo potenciālu pilsētas attīstībā un ekonomikas veicināšanā. Nav būtiski, cik daudz degradētās teritorijas pienāk klāt un cik daudz tiek atjaunotas, bet vairāk vajadzētu koncentrēties uz teritorijām, kurās ilgstoši nenotiek saimnieciskā darbība. Ilgstoši neapsaimniekotām teritorijām būs nepieciešami lielāki ieguldījumi to revitalizācijai un galvenokārt sarežģīti atjaunojamie objekti rodas nepareizas pilsētas attīstības stratēģijas rezultātā.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi – degradēta teritorija, CABERNET, revitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords – brownfields, CABERNET, revitalisation.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 09:36:29