Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Degradēto rūpniecības teritoriju revitalizācijas iespējas Kuldīgā
Title in English Brownfields Redevelopment Opportunities in Kuldiga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I.Miķelsone
Reviewer Arhitekts I.Dirveiks
Abstract Klestrova A. Degradēto rūpniecības teritoriju revitalizācijas iespējas Kuldīgā: bakalaura darbs. – Rīga: RTU, 2015. – 67 lappuses, 20 attēli, 10 tabulas, 49 bibliotēkas nosaukumi, 3 pielikumi. Latvijas teritorijā mainoties dažādām valsts varām, mainījusies ekonomiskā situācija, kas veicinājusi daudzu uzņēmumu slēgšanu, atstājot to teritorijas neizmantotas. Viena no potenciāli degradētajām teritorijām Kuldīgas pilsētā ir bijusī sērkociņu fabrikas, vēlāk kokapstrādes kombināta “Vulkāns” teritorija, kas jau vairākus gadus ir pamesta un piesārņota. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt degradētās teritorijas Kuldīgas pilsētā, lai izstrādātu koncepciju to revitalizācijai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika apzinātas degradētās rūpniecības teritorijas Kuldīgas pilsētā, kā arī apkopota un analizēta informācija par tām. Darba laikā tika apkopota un analizēta informācija par degradētajām teritorijām pasaulē, Eiropā un Latvijā. Bakalaura darba izstrādes laikā tika veikts degradēto teritoriju novērtējums pēc CABERNET pieciem modeļiem. Novērtējums tika veikts vienai pasaules, divām Eiropas un vienai Latvijas degradētai teritorijai, kurām ir veikta revitalizācija. Tika novērtētas trīs Kuldīgas pilsētas potenciāli degradētās teritorijas, kurām autors darba pēdējā nodaļā piedāvā revitalizācijas priekšlikumu. Kuldīgā šobrīd ir vairākas teritorijas, kas ir potenciāli degradētas, vai tādas varētu kļūt nākotnē. Šādas teritorijas nevajadzētu uztvert kā apgrūtinājumu, bet gan kā iespēju izmantot esošo potenciālu pilsētas attīstībā un ekonomikas veicināšanā. Nav būtiski, cik daudz degradētās teritorijas pienāk klāt un cik daudz tiek atjaunotas, bet vairāk vajadzētu koncentrēties uz teritorijām, kurās ilgstoši nenotiek saimnieciskā darbība. Ilgstoši neapsaimniekotām teritorijām būs nepieciešami lielāki ieguldījumi to revitalizācijai un galvenokārt sarežģīti atjaunojamie objekti rodas nepareizas pilsētas attīstības stratēģijas rezultātā.
Keywords Atslēgas vārdi – degradēta teritorija, CABERNET, revitalizācija.
Keywords in English Keywords – brownfields, CABERNET, revitalisation.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 09:36:29