Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ūdens ainavas specifika un to emocionālā iedarbe
Nosaukums angļu valodā Specific Character of Urban Waterscapes and its Emotional Experience
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E.Bērziņš
Recenzents Maģ. K.Šumilo
Anotācija Pasaules nozīmīgākās pilsētas ir uzceltas ūdens tuvumā. Rīgā, kur ūdens kopš seniem laikiem ir bijis labklājības avots, unikāla hidroloģiskā sistēma ir pilsētas struktūras organizētājs. Urbānas ūdens ainavas ir telpiskais fenomens, kas saista visas cilvēka maņas emocionālā un uztveres līmenī. Rīga ir ūdeņiem bagāta pilsēta, bet dabas dotos ūdens resursus un to potenciālu tā pilvērtīgi un kvalitatīvi neizmanto. Darbs sastāv no 4 nodaļām, un tajā ir pētīta ūdens ainava kā teritorijas plānošanas galvenais aspekts un kā pilsētvides rakstura noteicojošs elements. Darba mērķis ir izanalizēt, kā ūdensteces ietekmē pilsēttelpu no pilsētbūvnieciskā, ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā aspekta, kā arī to emocionālo iedarbi uz vērotāju. Mērķa sasniegšanai ir izpētīti pilsēplānošanas īpatnības lielo ūdensteču tuvumā, analizēta ūdensteču un ūdenstilpņu loma ainavu arhitektūrā, izpētītas ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas programmu integrēšanas pilsētvidē iespējas un ar tām saistīti plānošanas apsvērumi, kā arī izpētīti zili-zaļās struktūras attīstības scenāriji Rīgas attīstības stratēģijas ietvaros. Ir veikta grafiskā analīze tām teritorijām, kuras esošā pilsēttelpas kontekstā ir uztveramas kā kritiskās, bet tālākās attīstības ietvaros – stratēģiski nozīmīgas vietas, kuru attīstība ir vitāls jauna pilsētas arhitektoniska tēla radīšanas priekšnosacījums. Darba izstrādes procesā ir intervēti 7 teritorijas plānošanas jomas speciālisti. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 28 attēliem, 16 pielikumiem, un 67 izmantotājiem literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi ainavu ekoloģija, arhitektūras fenomenoloģija, biofīlija, cilvēcīgā ģeogrāfija, ekoloģiskais koridors, ilgtsspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, ilgtsspējīgais urbānisms, kultūrainava, pilsētainava, publiska piekļuve, publiska telpa, urbāna ainava, urbāna ekoloģija, urbāna ūdens ainava, ūdens-atkarīgais dizains
Atslēgas vārdi angļu valodā architectural phenomenology, biophilia, cultural landscape, green corridor, hidden hydrology, human geography, landscape ecology, public domain, public space, sensescape, stormwater management, sustainable urbanism, urban ecology, urban landscape, urban waterscape, water-centric space, water-dependant space, water-sensitive design
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 01:58:55