Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ūdens ainavas specifika un to emocionālā iedarbe
Title in English Specific Character of Urban Waterscapes and its Emotional Experience
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E.Bērziņš
Reviewer Maģ. K.Šumilo
Abstract Pasaules nozīmīgākās pilsētas ir uzceltas ūdens tuvumā. Rīgā, kur ūdens kopš seniem laikiem ir bijis labklājības avots, unikāla hidroloģiskā sistēma ir pilsētas struktūras organizētājs. Urbānas ūdens ainavas ir telpiskais fenomens, kas saista visas cilvēka maņas emocionālā un uztveres līmenī. Rīga ir ūdeņiem bagāta pilsēta, bet dabas dotos ūdens resursus un to potenciālu tā pilvērtīgi un kvalitatīvi neizmanto. Darbs sastāv no 4 nodaļām, un tajā ir pētīta ūdens ainava kā teritorijas plānošanas galvenais aspekts un kā pilsētvides rakstura noteicojošs elements. Darba mērķis ir izanalizēt, kā ūdensteces ietekmē pilsēttelpu no pilsētbūvnieciskā, ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā aspekta, kā arī to emocionālo iedarbi uz vērotāju. Mērķa sasniegšanai ir izpētīti pilsēplānošanas īpatnības lielo ūdensteču tuvumā, analizēta ūdensteču un ūdenstilpņu loma ainavu arhitektūrā, izpētītas ilgtspējīgo lietus ūdens apsaimniekošanas programmu integrēšanas pilsētvidē iespējas un ar tām saistīti plānošanas apsvērumi, kā arī izpētīti zili-zaļās struktūras attīstības scenāriji Rīgas attīstības stratēģijas ietvaros. Ir veikta grafiskā analīze tām teritorijām, kuras esošā pilsēttelpas kontekstā ir uztveramas kā kritiskās, bet tālākās attīstības ietvaros – stratēģiski nozīmīgas vietas, kuru attīstība ir vitāls jauna pilsētas arhitektoniska tēla radīšanas priekšnosacījums. Darba izstrādes procesā ir intervēti 7 teritorijas plānošanas jomas speciālisti. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 28 attēliem, 16 pielikumiem, un 67 izmantotājiem literatūras avotiem.
Keywords ainavu ekoloģija, arhitektūras fenomenoloģija, biofīlija, cilvēcīgā ģeogrāfija, ekoloģiskais koridors, ilgtsspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, ilgtsspējīgais urbānisms, kultūrainava, pilsētainava, publiska piekļuve, publiska telpa, urbāna ainava, urbāna ekoloģija, urbāna ūdens ainava, ūdens-atkarīgais dizains
Keywords in English architectural phenomenology, biophilia, cultural landscape, green corridor, hidden hydrology, human geography, landscape ecology, public domain, public space, sensescape, stormwater management, sustainable urbanism, urban ecology, urban landscape, urban waterscape, water-centric space, water-dependant space, water-sensitive design
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.01.2015 01:58:55