Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanas iespējas RTEC-2
Nosaukums angļu valodā The Opportunity of Heat Storage Tank Installation in RTPP-2
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Aivars Cers, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs
Recenzents Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
Anotācija Maģistra darbu ar projekta daļu „Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas lietderīguma novērtēšana Rīgas TEC - 2” izstrādājusi Rīgas Tehniskā universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras trešā kursa maģistrante Poļina Ivanova. Pētījuma mērķis ir novērtēt siltuma akumulācijas sistēmas (AKS) izveidošanas iespējas Rīgas TEC – 2, salīdzinot režīmus ar jaunas tvertnes izbūvi un termoelektrocentrāles teritorijā esošo mazuta rezervuāru (MR) Nr. 5 un Nr. 6 rekonstrukciju par situma akumulācijas tvertnēm, kā arī piedāvāt tehniskos risinājumus minētiem režīmiem. Pētījumā pirmajā sadaļā tiek aprakstīti AKS uzstādīšanas mērķi, kā arī sniegti piemēri par AKS uzstādīšanu ārzemēs un Latvijā. Otrajā sadaļā tiek aprakstītas AKS pamatgrupas un tiek sniegta siltuma akumulācijas tvertņu klasifikācija. Detalizētāk tiek aprakstīta siltuma akumulācija ar ūdens akumulējošo vidi. Trešajā sadaļā tiek novērtēta siltuma akumulācija ar stratifikāciju, t.i., uzskaitīti stratifikāciju raksturojošie parametri un to uzlabošanas paņēmieni. Ceturtajā sadaļā tiek izpētītas elektroenerģijas cenu izmaiņu tendences Nord Pool Spot (NPS) biržā. Piektajā sadaļā tiek aprakstīts pētāmais objekts un mazuta rezervuāri, kā arī novērtēta mazuta rezervuāru rekonstrukcijas iespēja par siltuma akumulācijas tvertnēm. Sestajā sadaļā tiek novērtēta AKS uzstādīšana Rīgas TEC – 2. Tiek apskatīti un novērtēti seši AKS režīmi. Septītajā sadaļā tiek salīdzināti pētāmie režīmi, un tiek izvēlēts labākais AKS režīms. Uz tā pamata tika izstrādāta pētījuma projekta daļa, kurā tiek apskatīti, novērtēti un piedāvāti siltuma akumulācijas tvertnes tehniskie risinājumi. Pēc projekta daļas rezultātiem tika izstrādāti rasējumi. Beigās tiek sniegti galvenie pētījuma novērtējumi, apkopotas rekomendācijas siltuma akumulācijas tvertnes darbības efektivitātes palielināšanai, kā arī tiek minēti tālākie iespējami šī pētījuma virzieni. Pētījuma apjoms: 122 lapas, 7 sadaļas, 19 nodaļas, 25 pirmā līmeņa apakšnodaļas, 8 otrā līmeņa apakšnodaļas, 48 attēli, 17 tabula, 68 literatūras avoti, 28 pielikumi, 6 rasējumi.
Atslēgas vārdi siltuma akumulācija, siltuma akumulators, siltuma akumulācijas sistēma, stratifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā heat storage, heat storage tank, heat storage system, stratification
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2015 17:17:50