Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanas iespējas RTEC-2
Title in English The Opportunity of Heat Storage Tank Installation in RTPP-2
Department 15000 Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Scientific advisor Dr.sc.ing. Aivars Cers, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs
Reviewer Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
Abstract Maģistra darbu ar projekta daļu „Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas lietderīguma novērtēšana Rīgas TEC - 2” izstrādājusi Rīgas Tehniskā universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras trešā kursa maģistrante Poļina Ivanova. Pētījuma mērķis ir novērtēt siltuma akumulācijas sistēmas (AKS) izveidošanas iespējas Rīgas TEC – 2, salīdzinot režīmus ar jaunas tvertnes izbūvi un termoelektrocentrāles teritorijā esošo mazuta rezervuāru (MR) Nr. 5 un Nr. 6 rekonstrukciju par situma akumulācijas tvertnēm, kā arī piedāvāt tehniskos risinājumus minētiem režīmiem. Pētījumā pirmajā sadaļā tiek aprakstīti AKS uzstādīšanas mērķi, kā arī sniegti piemēri par AKS uzstādīšanu ārzemēs un Latvijā. Otrajā sadaļā tiek aprakstītas AKS pamatgrupas un tiek sniegta siltuma akumulācijas tvertņu klasifikācija. Detalizētāk tiek aprakstīta siltuma akumulācija ar ūdens akumulējošo vidi. Trešajā sadaļā tiek novērtēta siltuma akumulācija ar stratifikāciju, t.i., uzskaitīti stratifikāciju raksturojošie parametri un to uzlabošanas paņēmieni. Ceturtajā sadaļā tiek izpētītas elektroenerģijas cenu izmaiņu tendences Nord Pool Spot (NPS) biržā. Piektajā sadaļā tiek aprakstīts pētāmais objekts un mazuta rezervuāri, kā arī novērtēta mazuta rezervuāru rekonstrukcijas iespēja par siltuma akumulācijas tvertnēm. Sestajā sadaļā tiek novērtēta AKS uzstādīšana Rīgas TEC – 2. Tiek apskatīti un novērtēti seši AKS režīmi. Septītajā sadaļā tiek salīdzināti pētāmie režīmi, un tiek izvēlēts labākais AKS režīms. Uz tā pamata tika izstrādāta pētījuma projekta daļa, kurā tiek apskatīti, novērtēti un piedāvāti siltuma akumulācijas tvertnes tehniskie risinājumi. Pēc projekta daļas rezultātiem tika izstrādāti rasējumi. Beigās tiek sniegti galvenie pētījuma novērtējumi, apkopotas rekomendācijas siltuma akumulācijas tvertnes darbības efektivitātes palielināšanai, kā arī tiek minēti tālākie iespējami šī pētījuma virzieni. Pētījuma apjoms: 122 lapas, 7 sadaļas, 19 nodaļas, 25 pirmā līmeņa apakšnodaļas, 8 otrā līmeņa apakšnodaļas, 48 attēli, 17 tabula, 68 literatūras avoti, 28 pielikumi, 6 rasējumi.
Keywords siltuma akumulācija, siltuma akumulators, siltuma akumulācijas sistēma, stratifikācija
Keywords in English heat storage, heat storage tank, heat storage system, stratification
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 16.01.2015 17:17:50