Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ģeoportāla izveidošana un realizācija"
Nosaukums angļu valodā "Geoportal development and implementation"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Kojalovičs
Recenzents Māris Kaļinka
Anotācija Maģistra darbs ietver pētījumu par specializēto ģeoportālu topografija.lv, kurš ir paredzēts šauram lietotāju lokam. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta ģeoportālu veidošanās vēsture, to funkcijas un klasifikācija, kā arī izskatīta INSPIRE direktīva, izpētīti mūsdienu nacionālie, reģionālie un specializētie ģeoportāli. Pētījuma daļā autore padziļināti apraksta ģeoportāla topografija.lv veidošanu, izmantotās programmēšanas valodas. Apraksta ģeoportālā izmantotos slāņus - pamatkartes un tematiskos slāņus. Veic ģeoportāla salīdzināšanu ar nacionālajiem, reģionālajiem un specializētajiem ģeoportāliem. Autore organizē mērnieku un būvvalžu darbinieku aptauju, veic aptaujas rezultātu analīzi un izstrādā priekšlikumus ģeoportāla uzlabojumiem un trūkumu novēršanai. Darba mērķis ir pamatojoties uz autores veikto aptauju starp mērniekiem un būvvaldes darbiniekiem, izpētīt un secināt, vai ģeoportāls ir dzīvotspējīgs, vai nākotnē tas būtu piemērots publiskai lietošanai, vai tur pretim to attīstīt tikai šauram lietotāju lokam. Kā arī salīdzināt ģeoportālu topografija.lv ar citiem ģeoportāliem. Izstrādājot maģistra darbu, tika izmantotas grāmatas un publikācijas latviešu, krievu, spāņu, franču un angļu valodā. Maģistra darbs izstrādāts uz 77 lapām, tajā iekļautas 7 tabulas, 24 attēli, 2 pielikumi un 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ģeoportāls, topogrāfija, topografija.lv, INSPIRE direktīva, ADTI dati, nacionālais geoportāls, reģionālais ģeoportāls, specializētais ģeoportāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Geoportal, topografija.lv, topography , INSPIRE DIRECTIVE, ADTI, national geoportal, regional geoportal, specialised geoportal
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 14:19:20