Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language "Ģeoportāla izveidošana un realizācija"
Title in English "Geoportal development and implementation"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Kaspars Kojalovičs
Reviewer Māris Kaļinka
Abstract Maģistra darbs ietver pētījumu par specializēto ģeoportālu topografija.lv, kurš ir paredzēts šauram lietotāju lokam. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta ģeoportālu veidošanās vēsture, to funkcijas un klasifikācija, kā arī izskatīta INSPIRE direktīva, izpētīti mūsdienu nacionālie, reģionālie un specializētie ģeoportāli. Pētījuma daļā autore padziļināti apraksta ģeoportāla topografija.lv veidošanu, izmantotās programmēšanas valodas. Apraksta ģeoportālā izmantotos slāņus - pamatkartes un tematiskos slāņus. Veic ģeoportāla salīdzināšanu ar nacionālajiem, reģionālajiem un specializētajiem ģeoportāliem. Autore organizē mērnieku un būvvalžu darbinieku aptauju, veic aptaujas rezultātu analīzi un izstrādā priekšlikumus ģeoportāla uzlabojumiem un trūkumu novēršanai. Darba mērķis ir pamatojoties uz autores veikto aptauju starp mērniekiem un būvvaldes darbiniekiem, izpētīt un secināt, vai ģeoportāls ir dzīvotspējīgs, vai nākotnē tas būtu piemērots publiskai lietošanai, vai tur pretim to attīstīt tikai šauram lietotāju lokam. Kā arī salīdzināt ģeoportālu topografija.lv ar citiem ģeoportāliem. Izstrādājot maģistra darbu, tika izmantotas grāmatas un publikācijas latviešu, krievu, spāņu, franču un angļu valodā. Maģistra darbs izstrādāts uz 77 lapām, tajā iekļautas 7 tabulas, 24 attēli, 2 pielikumi un 36 literatūras avoti.
Keywords Ģeoportāls, topogrāfija, topografija.lv, INSPIRE direktīva, ADTI dati, nacionālais geoportāls, reģionālais ģeoportāls, specializētais ģeoportāls
Keywords in English Geoportal, topografija.lv, topography , INSPIRE DIRECTIVE, ADTI, national geoportal, regional geoportal, specialised geoportal
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.01.2015 14:19:20