Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Vēja radītās katastrofas Latvijā un to pārvaldīšana
Nosaukums angļu valodā Disasters Caused by Wind in Latvia and Their Management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Krots
Recenzents M.Baltmanis, Ing., VUGD
Anotācija Mareka Silova diplomprojekts „Vēja radīto dabas katastrofu pārvaldīšana Latvijā, problēmas un risinājumi” Rīga 2015. gads – 45 lpp., 5. tabulas, 7. attēli un 14 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis – analizējot zinātnisko literatūru, dažādus normatīvos aktus un konkrētu prakses piemēru, analizēt pašreizējo situāciju, kā arī ieteikt priekšlikumus vēja radīto katastrofu pārvaldīšanai Latvijā sistēmas pilnveidošanai. Pētījuma darba uzdevums ir: • Apskatīt procesus, kas ietekmē vēja rašanos; • Apskatīt un izvērtēt pasaules klimata monitoringa instanču ziņojumus un tajos iztirzātās tendences; • Apskatīt un izvērtēt vēja radītās katastrofas pasaulē un Latvijā; • Izvērtēt preventīvos pasākumus vēja radīto seku mazināšanai; • Piedāvāt autora redzējumu par vēja radīto katastrofu pārvaldīšanas Latvijā sistēmas pilnveidošanu. Izvirzītā hipotēze – mērķtiecīga un koordinēta starpresoru un starpnozaru preventīvā un reaģēšanas sadarbība var mazināt vēja radīto katastrofu sekas. Darba rezultātā tika izdarīti secinājumi un ieteikti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai. Darbā izmantotas teorētiskā, empīriskā, analīzes un sintēzes, mijiedarbības, induktīvā, deduktīvā, loģiskā un abstraktā pētijuma metodes. Kā informācijas avoti, darbā tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi un rīkojumi, vispārējā un speciālā literatūra, Eiropas Savienības paziņojumi un rokasgrāmatas, kā arī pasaules klimata monitoringa instanču ziņojumi. Tāpat darbā tika izmantota interneta resursos pieejamā informācija par pētījumiem un pieredzi, kas ir saistīta ar vēja radītajām katastrofām.
Atslēgas vārdi Vēja katastrofas
Atslēgas vārdi angļu valodā Wind disasters
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2015 13:06:00