Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Vēja radītās katastrofas Latvijā un to pārvaldīšana
Title in English Disasters Caused by Wind in Latvia and Their Management
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor A.Krots
Reviewer M.Baltmanis, Ing., VUGD
Abstract Mareka Silova diplomprojekts „Vēja radīto dabas katastrofu pārvaldīšana Latvijā, problēmas un risinājumi” Rīga 2015. gads – 45 lpp., 5. tabulas, 7. attēli un 14 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis – analizējot zinātnisko literatūru, dažādus normatīvos aktus un konkrētu prakses piemēru, analizēt pašreizējo situāciju, kā arī ieteikt priekšlikumus vēja radīto katastrofu pārvaldīšanai Latvijā sistēmas pilnveidošanai. Pētījuma darba uzdevums ir: • Apskatīt procesus, kas ietekmē vēja rašanos; • Apskatīt un izvērtēt pasaules klimata monitoringa instanču ziņojumus un tajos iztirzātās tendences; • Apskatīt un izvērtēt vēja radītās katastrofas pasaulē un Latvijā; • Izvērtēt preventīvos pasākumus vēja radīto seku mazināšanai; • Piedāvāt autora redzējumu par vēja radīto katastrofu pārvaldīšanas Latvijā sistēmas pilnveidošanu. Izvirzītā hipotēze – mērķtiecīga un koordinēta starpresoru un starpnozaru preventīvā un reaģēšanas sadarbība var mazināt vēja radīto katastrofu sekas. Darba rezultātā tika izdarīti secinājumi un ieteikti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai. Darbā izmantotas teorētiskā, empīriskā, analīzes un sintēzes, mijiedarbības, induktīvā, deduktīvā, loģiskā un abstraktā pētijuma metodes. Kā informācijas avoti, darbā tika izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi un rīkojumi, vispārējā un speciālā literatūra, Eiropas Savienības paziņojumi un rokasgrāmatas, kā arī pasaules klimata monitoringa instanču ziņojumi. Tāpat darbā tika izmantota interneta resursos pieejamā informācija par pētījumiem un pieredzi, kas ir saistīta ar vēja radītajām katastrofām.
Keywords Vēja katastrofas
Keywords in English Wind disasters
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 15.01.2015 13:06:00