Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums HR stratēģijas izstrādāšana X bankas privātkapitāla pārvaldīšanas grupām
Nosaukums angļu valodā Development of HR Strategy for Wealth Management Groups in the Bank X
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs D.Ērgle
Recenzents C.Rivera
Anotācija Šī maģistra darba nosaukums ir „Priekšlikuma izstrāde finansiālās motivācijas sistēmas ieviešanai Bankas X klientu apkalpošanas nodaļā”. Maģistra darbs ietver sevī literatūras apskatu par motivācijas definīcijām un teorijām, kā arī Bankas X esošās motivācijas sistēmas aprakstu, klientu apkalpošanas nodaļas grupu shēmu paskaidrojumu un to darbības jomu aprakstu. Problēmas analīzei tika izmantota klientu apkalpošanas nodaļas grupu darbinieku aptauja un intervijas ar nodaļas vadītāju, un citiem darbiniekiem. Analīzes rezultāti uzrāda uz klientu apkapošanas grupu nespēju izpildīt Bankas X uzstādītos plānus līdzekļu piesaistē un komisijas ienākumos pēdējo 3 gadu laikā. Baņķieri turpretī anketas rezultātos uzsver finansiālās motivācijas sistēmas trūkumu.Priekšlikums tika izstrādāts kā grupas bonusu sistēmas ieviešana, pamatojoeties uz grupu sasniegtajiem rezultātiem darbā. Sasniegto rezultātu novērtēšanai un bonusa apmēra aprēķināšanai izmanto analītiskās nodaļas atskaites, priekšlikumā aprakstītos nosacījumus, koeficientus un aprēķinu paraugus. Maģistra darbā ir arī izstrādāts un aprakstīts bonusu sistēmas ieviešanas plāns.Maģistra darba autore uzsver nepieciešamību uzlabot arī nemateriālo motivāciju, kas skar izglītību un veselību.Galvenie informācijas avoti ir žurnālu publikācijas par motivācijas teorijām, kā arī labākās prakses piemēri pasaulē.Maģistra darbā ir iekļautas 13 tabulas, 11 attēli, 2 pielikumi. Maģistra darba valoda- angļu valoda.
Atslēgas vārdi motivācija, bonusu sistēma, nemonitārā motivācija,private banking
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, bonus sytem, non-monetary motivation, private banking
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2015 19:24:57