Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language HR stratēģijas izstrādāšana X bankas privātkapitāla pārvaldīšanas grupām
Title in English Development of HR Strategy for Wealth Management Groups in the Bank X
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor D.Ērgle
Reviewer C.Rivera
Abstract Šī maģistra darba nosaukums ir „Priekšlikuma izstrāde finansiālās motivācijas sistēmas ieviešanai Bankas X klientu apkalpošanas nodaļā”. Maģistra darbs ietver sevī literatūras apskatu par motivācijas definīcijām un teorijām, kā arī Bankas X esošās motivācijas sistēmas aprakstu, klientu apkalpošanas nodaļas grupu shēmu paskaidrojumu un to darbības jomu aprakstu. Problēmas analīzei tika izmantota klientu apkalpošanas nodaļas grupu darbinieku aptauja un intervijas ar nodaļas vadītāju, un citiem darbiniekiem. Analīzes rezultāti uzrāda uz klientu apkapošanas grupu nespēju izpildīt Bankas X uzstādītos plānus līdzekļu piesaistē un komisijas ienākumos pēdējo 3 gadu laikā. Baņķieri turpretī anketas rezultātos uzsver finansiālās motivācijas sistēmas trūkumu.Priekšlikums tika izstrādāts kā grupas bonusu sistēmas ieviešana, pamatojoeties uz grupu sasniegtajiem rezultātiem darbā. Sasniegto rezultātu novērtēšanai un bonusa apmēra aprēķināšanai izmanto analītiskās nodaļas atskaites, priekšlikumā aprakstītos nosacījumus, koeficientus un aprēķinu paraugus. Maģistra darbā ir arī izstrādāts un aprakstīts bonusu sistēmas ieviešanas plāns.Maģistra darba autore uzsver nepieciešamību uzlabot arī nemateriālo motivāciju, kas skar izglītību un veselību.Galvenie informācijas avoti ir žurnālu publikācijas par motivācijas teorijām, kā arī labākās prakses piemēri pasaulē.Maģistra darbā ir iekļautas 13 tabulas, 11 attēli, 2 pielikumi. Maģistra darba valoda- angļu valoda.
Keywords motivācija, bonusu sistēma, nemonitārā motivācija,private banking
Keywords in English motivation, bonus sytem, non-monetary motivation, private banking
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 14.01.2015 19:24:57