Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana VUGD noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Using Aerial and Tower Ladders in the Execution of Definite SFRB Tasks, Problems and Solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Dzērve
Recenzents G.Kiseļovs, Mg.sc.ing., Valsts policija
Anotācija Diplomprojekta „Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi” autors ir Rīgas tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta 2.kursa studējošais Aleksandrs Politika. Diplomprojekta pētījuma mērķis ir aplūkot autokāpņu un autopacēlāju izmantošanu VUGD noteikto uzdevumu izpildē, parādīt esošās problēmas un piedāvāt šo problēmu iespējamos risinājumus. Pētījuma uzdevums ir aplūkot VUGD autopacēlāju un autokāpņu dažādību, atspoguļot VUGD autopacēlāju un autokāpņu ekspluatācijas problēmas un parādīt VUGD autopacēlāju un autokāpņu ekspluatācijas problēmu iespējamos risinājumus. Diploma darba pētījuma hipotēze: lielākā daļa VUGD esošās ugunsdzēsības autokāpnes un autopacēlāji ir novecojuši gan fiziski gan morāli, un tāpēc mums jāatjauno šis autoparks ar mūsdienīgu un dzēšanas un glābšanas darbiem efektīvāku tehniku. Diplomprojektā tiek izmantotas sekojošas pētīšanas metodes – empīriskā metode, salīdzinošā metode, vēsturiskā metode, statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā iekļauti 40 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi uz 30lpp. Darbā izmantotas 16 bibliogrāfiskās saraksta vienības. Autors var izdarīt secinājumus, ka jāplāno un jāparedz finansējums pastāvīgai autoparka atjaunošanai, tehnikas atjaunošana jāveic sākot no lielākajām pilsētām un tad pakāpeniski pārējās, veicot tehnikas pārdislokāciju, iegādājoties tehniku, ir jāseko mūsdienu tirgus piedāvājumam un jaunākajām tehnoloģijām, iegādājoties tehniku, jāņem vērā dislokācijas iespējas un pēc nepieciešamības pārbūvēt depo telpas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības ir nepieciešams būvēt mūsdienīgus depo, nodrošinot visas vajadzības, dienesta funkciju pildīšanas funkciju kvalitatīvai nodrošināšanai, daudzās VUGD struktūrvienībās nepieciešams amatpersonu skaita palielinājums, esošo amatpersonu skaitu izmantot pēc iespējas lietderīgāk, ar mūsdienu tehnikas palīdzību.
Atslēgas vārdi Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire ladder and fire lift usage in State Fire and Rescue Service, its problems and solutions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2015 15:27:35