Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana VUGD noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi
Title in English Using Aerial and Tower Ladders in the Execution of Definite SFRB Tasks, Problems and Solutions
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor V.Dzērve
Reviewer G.Kiseļovs, Mg.sc.ing., Valsts policija
Abstract Diplomprojekta „Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi” autors ir Rīgas tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta 2.kursa studējošais Aleksandrs Politika. Diplomprojekta pētījuma mērķis ir aplūkot autokāpņu un autopacēlāju izmantošanu VUGD noteikto uzdevumu izpildē, parādīt esošās problēmas un piedāvāt šo problēmu iespējamos risinājumus. Pētījuma uzdevums ir aplūkot VUGD autopacēlāju un autokāpņu dažādību, atspoguļot VUGD autopacēlāju un autokāpņu ekspluatācijas problēmas un parādīt VUGD autopacēlāju un autokāpņu ekspluatācijas problēmu iespējamos risinājumus. Diploma darba pētījuma hipotēze: lielākā daļa VUGD esošās ugunsdzēsības autokāpnes un autopacēlāji ir novecojuši gan fiziski gan morāli, un tāpēc mums jāatjauno šis autoparks ar mūsdienīgu un dzēšanas un glābšanas darbiem efektīvāku tehniku. Diplomprojektā tiek izmantotas sekojošas pētīšanas metodes – empīriskā metode, salīdzinošā metode, vēsturiskā metode, statistiskā datu apstrādes metode, aprakstošā metode. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā iekļauti 40 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi uz 30lpp. Darbā izmantotas 16 bibliogrāfiskās saraksta vienības. Autors var izdarīt secinājumus, ka jāplāno un jāparedz finansējums pastāvīgai autoparka atjaunošanai, tehnikas atjaunošana jāveic sākot no lielākajām pilsētām un tad pakāpeniski pārējās, veicot tehnikas pārdislokāciju, iegādājoties tehniku, ir jāseko mūsdienu tirgus piedāvājumam un jaunākajām tehnoloģijām, iegādājoties tehniku, jāņem vērā dislokācijas iespējas un pēc nepieciešamības pārbūvēt depo telpas, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības ir nepieciešams būvēt mūsdienīgus depo, nodrošinot visas vajadzības, dienesta funkciju pildīšanas funkciju kvalitatīvai nodrošināšanai, daudzās VUGD struktūrvienībās nepieciešams amatpersonu skaita palielinājums, esošo amatpersonu skaitu izmantot pēc iespējas lietderīgāk, ar mūsdienu tehnikas palīdzību.
Keywords Autokāpņu un autopacēlāju izmantošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) noteikto uzdevumu izpildē, problēmas un risinājumi
Keywords in English Fire ladder and fire lift usage in State Fire and Rescue Service, its problems and solutions
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.01.2015 15:27:35