Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Sadzīves notekūdens pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņu staciju
Nosaukums angļu valodā Domestic Wastewater Primary Settling Tank with a Built-In Pumping Station
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs R.Neilands
Recenzents G.Klīve
Anotācija Bakalaura darbā ''Sadzīves notekūdens pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņu staciju'' tika apskatīts notekūdens attīrīšana un izstrādāta projekta daļa ar pirmēja nostādinātāja aprēķiniem un rasējumiem. Darba mērķis ir izstrādāt sadzīves notekūdens attīrīšanas iekārtu - vertikālajam pirmējam nostādinātājam. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Veikt literatūras izpēti par notekūdeņu veidiem, sastāvu, nostādinātāju klasifikāciju, pielietojamiem nostādināšanas procesiem. 2. Izpētīt izgulsnēšanas procesus ar koagulantu, flokulantu, biopreparātu un izpētīt tā pielietojumu notekūdens attīrīšanā. Darba inženierprojekta daļā tika izstrādāts notekūdens vertikālais pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņa staciju aprēķini un rasējumi nelielām notekūdens attīrīšanas ietaisēm (turpmāk tekstā NAI) ar 60 m3 lielu caurplūdi. Nostādinātājam diennakts laikā ir jāuzņem NAI pievadīto caurplūdes daudzumu, kas nonāk no neliela apdzīvota ciematiņa, kuru apdzīvo 300 iedzīvotāji. Nostādinātajam jāveic visas viņam paredzētās funkcijas, jābūt mazākam tilpuma gabarītam salīdzinājumā ar citiem nostādinātajiem, jābūt transportējamam un, nepieciešamības gadījumā, arī pārvietojamam. Darbs sastāv no divām daļām:  1. daļā veikta vispārīga notekūdeņu un nostādinātāju analīze.  2. daļā veikti nostādinātāja aprēķini un to rasējumi. Studiju darbs sastāv no 55 lpp., 4 tabulām, 11 attēliem, 4 pielikumiem. Izstrādājot darbu izmantoti 31 literatūras avots.
Atslēgas vārdi pirmējais nostādinātājs
Atslēgas vārdi angļu valodā primary settling tank
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2015 04:49:36