Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Sadzīves notekūdens pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņu staciju
Title in English Domestic Wastewater Primary Settling Tank with a Built-In Pumping Station
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor R.Neilands
Reviewer G.Klīve
Abstract Bakalaura darbā ''Sadzīves notekūdens pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņu staciju'' tika apskatīts notekūdens attīrīšana un izstrādāta projekta daļa ar pirmēja nostādinātāja aprēķiniem un rasējumiem. Darba mērķis ir izstrādāt sadzīves notekūdens attīrīšanas iekārtu - vertikālajam pirmējam nostādinātājam. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Veikt literatūras izpēti par notekūdeņu veidiem, sastāvu, nostādinātāju klasifikāciju, pielietojamiem nostādināšanas procesiem. 2. Izpētīt izgulsnēšanas procesus ar koagulantu, flokulantu, biopreparātu un izpētīt tā pielietojumu notekūdens attīrīšanā. Darba inženierprojekta daļā tika izstrādāts notekūdens vertikālais pirmējais nostādinātājs ar iebūvētu sūkņa staciju aprēķini un rasējumi nelielām notekūdens attīrīšanas ietaisēm (turpmāk tekstā NAI) ar 60 m3 lielu caurplūdi. Nostādinātājam diennakts laikā ir jāuzņem NAI pievadīto caurplūdes daudzumu, kas nonāk no neliela apdzīvota ciematiņa, kuru apdzīvo 300 iedzīvotāji. Nostādinātajam jāveic visas viņam paredzētās funkcijas, jābūt mazākam tilpuma gabarītam salīdzinājumā ar citiem nostādinātajiem, jābūt transportējamam un, nepieciešamības gadījumā, arī pārvietojamam. Darbs sastāv no divām daļām:  1. daļā veikta vispārīga notekūdeņu un nostādinātāju analīze.  2. daļā veikti nostādinātāja aprēķini un to rasējumi. Studiju darbs sastāv no 55 lpp., 4 tabulām, 11 attēliem, 4 pielikumiem. Izstrādājot darbu izmantoti 31 literatūras avots.
Keywords pirmējais nostādinātājs
Keywords in English primary settling tank
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.01.2015 04:49:36