Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde sieviešu cikla datoru izplatīšanai Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of a Marketing Strategy for Women’s Cycle Computer Distribution in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs M.Ešmits
Recenzents I.Eglīte
Anotācija Maģistra darbs Mārketinga stratēģijas izstrāde sieviešu cikla datoru izplatīšanai Latvijā ir pētījumā balstīts darbs, kura mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju uzņēmuma Pro Natural sekmīgai sievietes cikla datoru izplatīšanai Latvijā. Autors darbā izvirza šādu vadības problēmu: kā pozicionēt cikla datorus un kādas mārketinga komunikācijas aktivitātes realizēt, lai palielinātu produkta atpazīstamību potenciālo klientu vidū un veicinātu pārdošanu. Iekšējās un ārējās vides analīzei autors izmanto SWOT un PEST analīzi, savukārt ar Gap analīzes palīdzību autors noskaidro, kādas aktivitātes uzņēmumam būtu jāveic, lai sasniegtu īstermiņa un vidējā termiņa mērķus. Lai labāk izprastu ar kontracepciju un ģimenes plānošanu saistītos jautājumus un sievietes motivāciju un vajadzības, izvēloties sev piemērotāko metodi, autors ar anketu palīdzību noskaidro un apkopo esošo un potenciālo klientu zināšanas un pieredzi. Lai arī anketās iegūtie dati ir šī darba stūrakmens, lai piedāvātu iespējami labāko mārketinga stratēģiju, tie tiek apskatīti kontekstā ar teoriju un modeļiem par jaunu un inovatīvu produktu izmantošanu un faktoriem, kas to veicina. Autors apskata pielāgošanos jaunu produktu lietošanai ne tikai no produkta, bet arī patērētāju uzvedības viedokļa, lēmuma pieņemšanas īpatnībām u.tml. Darbā ir izmantoti mārketinga un biznesa literatūras avoti dažādos formātos: gan grāmatas un periodika, gan pētījumi un interneta avoti. Darbā ir iekļautas 14 tabulas un 24 attēli, kā arī pievienoti 17 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi mārketings, stratēģija, patērētāju uzvedība, sievietes cikla dators
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, strategy, consumer behavior, new product acceptance, women’s cycle computer
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2015 02:19:54