Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Mārketinga stratēģijas izstrāde sieviešu cikla datoru izplatīšanai Latvijā
Title in English Development of a Marketing Strategy for Women’s Cycle Computer Distribution in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor M.Ešmits
Reviewer I.Eglīte
Abstract Maģistra darbs Mārketinga stratēģijas izstrāde sieviešu cikla datoru izplatīšanai Latvijā ir pētījumā balstīts darbs, kura mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju uzņēmuma Pro Natural sekmīgai sievietes cikla datoru izplatīšanai Latvijā. Autors darbā izvirza šādu vadības problēmu: kā pozicionēt cikla datorus un kādas mārketinga komunikācijas aktivitātes realizēt, lai palielinātu produkta atpazīstamību potenciālo klientu vidū un veicinātu pārdošanu. Iekšējās un ārējās vides analīzei autors izmanto SWOT un PEST analīzi, savukārt ar Gap analīzes palīdzību autors noskaidro, kādas aktivitātes uzņēmumam būtu jāveic, lai sasniegtu īstermiņa un vidējā termiņa mērķus. Lai labāk izprastu ar kontracepciju un ģimenes plānošanu saistītos jautājumus un sievietes motivāciju un vajadzības, izvēloties sev piemērotāko metodi, autors ar anketu palīdzību noskaidro un apkopo esošo un potenciālo klientu zināšanas un pieredzi. Lai arī anketās iegūtie dati ir šī darba stūrakmens, lai piedāvātu iespējami labāko mārketinga stratēģiju, tie tiek apskatīti kontekstā ar teoriju un modeļiem par jaunu un inovatīvu produktu izmantošanu un faktoriem, kas to veicina. Autors apskata pielāgošanos jaunu produktu lietošanai ne tikai no produkta, bet arī patērētāju uzvedības viedokļa, lēmuma pieņemšanas īpatnībām u.tml. Darbā ir izmantoti mārketinga un biznesa literatūras avoti dažādos formātos: gan grāmatas un periodika, gan pētījumi un interneta avoti. Darbā ir iekļautas 14 tabulas un 24 attēli, kā arī pievienoti 17 pielikumi. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Keywords mārketings, stratēģija, patērētāju uzvedība, sievietes cikla dators
Keywords in English marketing, strategy, consumer behavior, new product acceptance, women’s cycle computer
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 13.01.2015 02:19:54