Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Grunts stabilizācijas metodes izmantojot hidrauliskās saistvielas” („Autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā “Soil Stabilization Methods Using Hydraulic Binders” (“Reconstruction of Road P30 Cesis-Vecpiebalga-Madona Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir ’Grunts stabilizācijas metodes izmantojot hidrauliskās saistvielas’’. Darba mērķis ir noteikt grunts stabilizācijas pielietošanas paplašināšanas iespējas ceļa konstrukciju būvniecībā Latvijā. Veikts īss ieskats stabilizācijas attīstības vēsturē un apskatīti faktori, kas ietekmē stabilizācijas kvalitāti. Darbā aplūkotas grunts stabilizācijā izmantotās hidrauliskās saistvielas un to efektīvākais pielietojums. Darba ietvaros noskaidrotas Latvijā tipiskākās būvniecībā sastopamās gruntis, izpētītas to īpašības un novērtētas katra grunts tipa potenciālais pielietojums ar dažādām saistvielām. Teorētiskajā daļā apkopota informācija par šobrīd pasaulē izmantotajām stabilizācijas metodēm un salīdzinātas to priekšrocības un trūkumi. Darba noslēgumā analizēts potenciālais grunšu stabilizācijas metožu pielietojums Latvijas apstākļos. Inženierprojekts ’Autoceļa P30 Cēsis Vecpiebalga Madona posma rekonstrukcija’’ izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Rekonstruējamā posma garums ir 4,4km. Autoceļa rekonstrukcijas posms sākas pēc dzelzceļa pārvada autoceļa 25. kilometrā un beidzas pirms krustojuma ar vietējas nozīmes autoceļu V300. Pēc nozīmes projektētais ceļš ir reģionālais autoceļš, tā tehniskā kategorija ir AIII. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur paskaidrojuma rakstu uz 166 lapām, no kurām 107 lapas ir inženierprojekts tai skaitā 24 rasējumu lapas. Darbā iekļautas 34 tabulas un 28 attēli. Darbā izmantoti 49 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Grunts stabilizācija, hidrauliskās saistvielas, stabilizācijas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Soil stabilization, hydraulic binders, stabilization methods
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2015 23:03:54