Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Cilvēku evakuācija tehnogēnas katastrofas gadījumā
Nosaukums angļu valodā Evacuation of People in Case of Technogenic Catastrophes
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Jemeļjanovs
Recenzents M.Baltmanis, Ing., VUGD
Anotācija ANOTĀCIJA Evakuācija tehnogēnās katastrofas gadījumā. Autors 2. kursa students Āris Dūda - Čačs, darba vadītājs RTU prof., Dr. sc. ing.Vladimirs Jemeļjanovs. Darbā analizēts evakuācijas norise tehnogenās katastrofas gadījumā un sagatavošanās evakuācijai pirms tā notikusi. Darba mērķis - izpētīt un pilnveidot metodiku evakuācijas veikšanai tehnogēno katastrofu gadījumā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt normatīvos dokumentus, kas paredz evakuāciju tehnogēno katastrofu gadījumā; 2. Izpētīt evakuācijas pamatus un paņēmienus atkarībā no pastāvošā apdraudējuma; 3. Veikt matemātiskus aprēķinus, lai noskaidrotu avārijas atgadīšanās varbūtību un apdraudēto teritoriju; 4. Vizuāli attēlot apdraudētās teritorijas. Darbs sastāv no 57 lapām,17attēliem, 15 tabulām un 19izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām un 28 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, evakuācijas pamati un paņēmieni, veikti aprēķini, lai noskaidrotu avāriju atgadīšanās varbūtību un apdraudēto teritoriju, vizuāli attēlotas apdraudētās teritorijas. Darbā secināts: Iepriekšēja tehnogēnās avārijas riska un apdraudētās teritorijas noteikšana uzlabo iedzīvotāju evakuācijas laiku un kvalitāti.
Atslēgas vārdi Evakuācija tehnogēnās katastrofas gadījumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Evacuation in case of technogenic disaster
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2015 19:25:41