Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Cilvēku evakuācija tehnogēnas katastrofas gadījumā
Title in English Evacuation of People in Case of Technogenic Catastrophes
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor V.Jemeļjanovs
Reviewer M.Baltmanis, Ing., VUGD
Abstract ANOTĀCIJA Evakuācija tehnogēnās katastrofas gadījumā. Autors 2. kursa students Āris Dūda - Čačs, darba vadītājs RTU prof., Dr. sc. ing.Vladimirs Jemeļjanovs. Darbā analizēts evakuācijas norise tehnogenās katastrofas gadījumā un sagatavošanās evakuācijai pirms tā notikusi. Darba mērķis - izpētīt un pilnveidot metodiku evakuācijas veikšanai tehnogēno katastrofu gadījumā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt normatīvos dokumentus, kas paredz evakuāciju tehnogēno katastrofu gadījumā; 2. Izpētīt evakuācijas pamatus un paņēmienus atkarībā no pastāvošā apdraudējuma; 3. Veikt matemātiskus aprēķinus, lai noskaidrotu avārijas atgadīšanās varbūtību un apdraudēto teritoriju; 4. Vizuāli attēlot apdraudētās teritorijas. Darbs sastāv no 57 lapām,17attēliem, 15 tabulām un 19izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām un 28 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, evakuācijas pamati un paņēmieni, veikti aprēķini, lai noskaidrotu avāriju atgadīšanās varbūtību un apdraudēto teritoriju, vizuāli attēlotas apdraudētās teritorijas. Darbā secināts: Iepriekšēja tehnogēnās avārijas riska un apdraudētās teritorijas noteikšana uzlabo iedzīvotāju evakuācijas laiku un kvalitāti.
Keywords Evakuācija tehnogēnās katastrofas gadījumā
Keywords in English Evacuation in case of technogenic disaster
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.01.2015 19:25:41