Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Tehnoloģiskais process bioloģisko audu ieliešanai epoksīdsveķu maisījumā elektronmikroskopijas pētījumiem
Nosaukums angļu valodā Technological process for epoxy embedding of biological tissue samples for electron microscopy research
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Dehtjars; V.Groma
Recenzents Vineta Zemīte
Anotācija Kvalifikācijas darba mērķis ir noteikt termiskās apstrādes režīmu un epoksīdseķu anhidrīdu proporciju ietekmi uz caurstarojošās elektronu mikroskopijas paraugu virsmas kvalitāti. Par kvalitātes vērtēšanas kritērijiem bija izvēlēti virsmas raupjums, virsmas elektriskais potenciāls un epoksīdsveķu iekļūšana paraugos. Balstoties uz mērījumiem ir nepieciešams izstrādāt modificētu ieliešanas tehnoloģiju priekš dažādiem bioloģiskiem materiāliem - šī darba ietvaros tika pētītas nervu audi un asins šūnas. Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata daļas, inžnierpētijumu daļas, tehnoloģijas izstrādes daļas, iekārtas izstrādes daļas, ka arī no izmaksu aprēķina, darba drošības, civilās aizsardzības un secinājumu un rekomendāciju daļām. Kvalifikācijas darba izstrādes laikā tika pārbaudīta epoksīdsveķu anhidrīdu proporciju un termiskās apstrādes režīma izmaiņu ietekme uz elektronu mikroskopijas paraugu raupjumu un virsmas potenciālu. Mērījumu laikā tika novērots, ka izmaiņas termiskās apstrādes režīmā var ietekmēt virsmas raupjumu, savukārt netika pilnībā pierādīta anhidrīdu proporciju ietekme uz griezumu raupjumu, kā arī nebija pierādīts, ka augstāk minētas paraugu sagatavošanas tehnoloģijas izmaiņas ved pie izmaiņām virsmas potenciālā. Balstoties uz šiem mērījumiem tika izstrādāta modificēta paraugu ieliešanas tehnoloģija. Papildus, lai padarīt paraugu ieliešanas speciālista darbu drošāku, tika izstrādāta mehanizēta ieliešanas iekārta Kvalifikācijas darbs satur 21 attēlu, 8 grafikus, 13 tabulas un 1 pielikumu. Papildus, tika izstrādāti 8 A1 formāta rasējumi. Darba apjoms ir 100 lappuses. Darba izstrādei tika izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi CEM Paraugi Epoksīdsveķi ASM Sagatavošanas Tehnoloģija Virsmas Raupjums Potenciāls Ieliešan
Atslēgas vārdi angļu valodā TEM Samples Epoxy Resin AFM Preparation Method Technique Surface Roughness Potential Embedding
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2015 22:00:26