Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Tehnoloģiskais process bioloģisko audu ieliešanai epoksīdsveķu maisījumā elektronmikroskopijas pētījumiem
Title in English Technological process for epoxy embedding of biological tissue samples for electron microscopy research
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor J.Dehtjars; V.Groma
Reviewer Vineta Zemīte
Abstract Kvalifikācijas darba mērķis ir noteikt termiskās apstrādes režīmu un epoksīdseķu anhidrīdu proporciju ietekmi uz caurstarojošās elektronu mikroskopijas paraugu virsmas kvalitāti. Par kvalitātes vērtēšanas kritērijiem bija izvēlēti virsmas raupjums, virsmas elektriskais potenciāls un epoksīdsveķu iekļūšana paraugos. Balstoties uz mērījumiem ir nepieciešams izstrādāt modificētu ieliešanas tehnoloģiju priekš dažādiem bioloģiskiem materiāliem - šī darba ietvaros tika pētītas nervu audi un asins šūnas. Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata daļas, inžnierpētijumu daļas, tehnoloģijas izstrādes daļas, iekārtas izstrādes daļas, ka arī no izmaksu aprēķina, darba drošības, civilās aizsardzības un secinājumu un rekomendāciju daļām. Kvalifikācijas darba izstrādes laikā tika pārbaudīta epoksīdsveķu anhidrīdu proporciju un termiskās apstrādes režīma izmaiņu ietekme uz elektronu mikroskopijas paraugu raupjumu un virsmas potenciālu. Mērījumu laikā tika novērots, ka izmaiņas termiskās apstrādes režīmā var ietekmēt virsmas raupjumu, savukārt netika pilnībā pierādīta anhidrīdu proporciju ietekme uz griezumu raupjumu, kā arī nebija pierādīts, ka augstāk minētas paraugu sagatavošanas tehnoloģijas izmaiņas ved pie izmaiņām virsmas potenciālā. Balstoties uz šiem mērījumiem tika izstrādāta modificēta paraugu ieliešanas tehnoloģija. Papildus, lai padarīt paraugu ieliešanas speciālista darbu drošāku, tika izstrādāta mehanizēta ieliešanas iekārta Kvalifikācijas darbs satur 21 attēlu, 8 grafikus, 13 tabulas un 1 pielikumu. Papildus, tika izstrādāti 8 A1 formāta rasējumi. Darba apjoms ir 100 lappuses. Darba izstrādei tika izmantoti 48 literatūras avoti.
Keywords CEM Paraugi Epoksīdsveķi ASM Sagatavošanas Tehnoloģija Virsmas Raupjums Potenciāls Ieliešan
Keywords in English TEM Samples Epoxy Resin AFM Preparation Method Technique Surface Roughness Potential Embedding
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.01.2015 22:00:26