Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Bankas hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Bank Mortgage Service Development Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Judrupa
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, specializācija Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta temats: Bankas hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveides projekts. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt projektu hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveidei, tas ir popularizēt šo piedāvājumu, izveidot iespēju visu kreditēšanas procesu noformēt attālināti e-vidē, nenākot uz bankas filiāli. Diplomprojekta apjoms: 74 lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 25 tabulas, 20 attēli un 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 30 izmantojamie literatūras avoti: 4 grāmatas un 26 elektroniskie resursi. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: likumi, to grozījumi, informācija no banku mājas lapām, aktuālie statistikas dati, finanšu pārskati un dažādi pētījumi. Diplomprojekta rezultāti: sniegts uzņēmuma vispārējais raksturojums, izpētīta banku nozare, analizētas bankas stiprās, vājās puses, iespējas un draudi, izpētītas eParaksta izmantošanas iespējas, novērtēti projekta ieviešanas riski, projekta efektivitāte. Veikto pētījuma rezultātā izvirzīto problēmu risināšanai, tiek sniegti priekšlikumi: 1. ciešāk sadarboties ar valdību, komercbanku asociāciju un regulatoriem, lai novērstu iespējamus nelabvēlīgus grozījumus ar banku darbību saistītajos likumos, arī maksātnespējas atvieglošanas procesu. 2. valdībai ir jādomā par kreditēšanas apjoma palielināšanas pasākumiem, lai apjoma samazinājums būtiski nepasliktinātu ekonomisko situāciju valstī nākotnē. Banka var piedalīties depatēs ar deputātiem, ierosināt dažādas atbalsta programmas jaunajām ģimenēm mājokļa iegādei. 3. bankai ir nepieciešams investēt tehnoloģiju attīstībā un turpināt pelnīt, laba iespēja ieviest projektu attālinātai mājokļa iegādei, hipotekārā kredīta noformēšanai, izmantojot eParaksta iespējas. 4. saistībā ar ekonomisko krīžu risku iespējamību Swedbank nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un centienus saistīto kompāniju virzienā, tādējādi diversificējot bankas darbību un pilnīgāk sadalot riskus. Nepieciešamības gadījumā pazemināt kredītlikmes, jo bankai ir zināma noturības kapacitāte tirgū.
Atslēgas vārdi hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Mortgage Service Development
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2015 14:43:48