Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Bankas hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveides projekts"
Title in English "Bank Mortgage Service Development Project"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Judrupa
Reviewer Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Abstract Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, specializācija Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta temats: Bankas hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveides projekts. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt projektu hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveidei, tas ir popularizēt šo piedāvājumu, izveidot iespēju visu kreditēšanas procesu noformēt attālināti e-vidē, nenākot uz bankas filiāli. Diplomprojekta apjoms: 74 lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 25 tabulas, 20 attēli un 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 30 izmantojamie literatūras avoti: 4 grāmatas un 26 elektroniskie resursi. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: likumi, to grozījumi, informācija no banku mājas lapām, aktuālie statistikas dati, finanšu pārskati un dažādi pētījumi. Diplomprojekta rezultāti: sniegts uzņēmuma vispārējais raksturojums, izpētīta banku nozare, analizētas bankas stiprās, vājās puses, iespējas un draudi, izpētītas eParaksta izmantošanas iespējas, novērtēti projekta ieviešanas riski, projekta efektivitāte. Veikto pētījuma rezultātā izvirzīto problēmu risināšanai, tiek sniegti priekšlikumi: 1. ciešāk sadarboties ar valdību, komercbanku asociāciju un regulatoriem, lai novērstu iespējamus nelabvēlīgus grozījumus ar banku darbību saistītajos likumos, arī maksātnespējas atvieglošanas procesu. 2. valdībai ir jādomā par kreditēšanas apjoma palielināšanas pasākumiem, lai apjoma samazinājums būtiski nepasliktinātu ekonomisko situāciju valstī nākotnē. Banka var piedalīties depatēs ar deputātiem, ierosināt dažādas atbalsta programmas jaunajām ģimenēm mājokļa iegādei. 3. bankai ir nepieciešams investēt tehnoloģiju attīstībā un turpināt pelnīt, laba iespēja ieviest projektu attālinātai mājokļa iegādei, hipotekārā kredīta noformēšanai, izmantojot eParaksta iespējas. 4. saistībā ar ekonomisko krīžu risku iespējamību Swedbank nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un centienus saistīto kompāniju virzienā, tādējādi diversificējot bankas darbību un pilnīgāk sadalot riskus. Nepieciešamības gadījumā pazemināt kredītlikmes, jo bankai ir zināma noturības kapacitāte tirgū.
Keywords hipotekārās kreditēšanas pakalpojuma pilnveide
Keywords in English Mortgage Service Development
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.01.2015 14:43:48