Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Droša elektroniskā paraksta lietošana transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Use of secured digital signature in agreement and approval of transportation construction designs in Latvia"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V,Straupe
Recenzents A.Paeglītis
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Droša elektroniskā paraksta lietošana transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas droša elektroniskā paraksta lietošanas transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā ieviešanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi: analizēt Latvijā pastāvošo būvniecības procesu (1.nodaļā); analizēt informāciju par drošu elektronisko parakstu, kā arī tā attīstību pasaulē un Latvijā (2.nodaļā); analizēt citu valstu praksi attiecībā uz elektronisku dokumentu apriti un droša elektroniskā paraksta izmantošanu būvniecībā (3.nodaļā); analizēt drošu elektronisko parakstu, izmantojot SVID analīzes metodi (4.nodaļā); izstrādāt rekomendācijas droša elektroniskā paraksta lietošanas transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā ieviešanai (5.nodaļā). Darbā secināts, ka droša elektroniskā paraksta izmantošana dod iespēju samazināt būvprojekta izstrādes izmaksas par 4%-10% un samazina iespēju veikt krāpnieciskas darbības. Secināts, ka pastāvošais normatīvo aktu regulējums negarantē iespēju veikt elektronisku būvprojektu saskaņošanu un apstiprināšanu, bet tuvāko 5 gadu valsts plānošanas dokumentos paredzētas izmaiņas, kas šādu iespēju garantēs. Noskaidrots, ka citās valstīs būvniecība ir realizēta, izmantojot elektronisku dokumentu apriti, bet Latvijā kā pirmo elektroniski saskaņoto un apstiprināto būvprojektu būtu ieteicams realizēt tieši transportbūvju projektu. Darbā ietvertas 6 tabulas un 24 attēli. Izmantoti 39 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi drošs elektroniskais paraksts, būvniecības process Latvijā, eParaksts, elektronisks būvprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā secure digital signature, construction process in Latvia, eSign, paperless construction project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2015 23:32:52