Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Droša elektroniskā paraksta lietošana transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā Latvijā”
Title in English "Use of secured digital signature in agreement and approval of transportation construction designs in Latvia"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor V,Straupe
Reviewer A.Paeglītis
Abstract Maģistra darba nosaukums ir Droša elektroniskā paraksta lietošana transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas droša elektroniskā paraksta lietošanas transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā ieviešanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi: analizēt Latvijā pastāvošo būvniecības procesu (1.nodaļā); analizēt informāciju par drošu elektronisko parakstu, kā arī tā attīstību pasaulē un Latvijā (2.nodaļā); analizēt citu valstu praksi attiecībā uz elektronisku dokumentu apriti un droša elektroniskā paraksta izmantošanu būvniecībā (3.nodaļā); analizēt drošu elektronisko parakstu, izmantojot SVID analīzes metodi (4.nodaļā); izstrādāt rekomendācijas droša elektroniskā paraksta lietošanas transportbūvju būvprojektu saskaņošanā un apstiprināšanā ieviešanai (5.nodaļā). Darbā secināts, ka droša elektroniskā paraksta izmantošana dod iespēju samazināt būvprojekta izstrādes izmaksas par 4%-10% un samazina iespēju veikt krāpnieciskas darbības. Secināts, ka pastāvošais normatīvo aktu regulējums negarantē iespēju veikt elektronisku būvprojektu saskaņošanu un apstiprināšanu, bet tuvāko 5 gadu valsts plānošanas dokumentos paredzētas izmaiņas, kas šādu iespēju garantēs. Noskaidrots, ka citās valstīs būvniecība ir realizēta, izmantojot elektronisku dokumentu apriti, bet Latvijā kā pirmo elektroniski saskaņoto un apstiprināto būvprojektu būtu ieteicams realizēt tieši transportbūvju projektu. Darbā ietvertas 6 tabulas un 24 attēli. Izmantoti 39 informācijas avoti.
Keywords drošs elektroniskais paraksts, būvniecības process Latvijā, eParaksts, elektronisks būvprojekts
Keywords in English secure digital signature, construction process in Latvia, eSign, paperless construction project
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.01.2015 23:32:52